Hoe geeft u uw inkomen op?

Bij uw aanmelding en daarna jaarlijks vragen we u opgave te doen van uw beroepsinkomen. Werkt u in deeltijd? Dan geeft u daarbij ook uw deeltijdpercentage op. Op basis van uw inkomensopgave bouwt u pensioen op en berekenen we de premie die u betaalt. Wilt u weten wat uw deeltijdpercentage is? Dat kan snel met het formulier deeltijdpercentage berekenen.

Wat is uw beroepsinkomen?
De vaststelling van uw beroepsinkomen hangt af van de manier waarop u uw werkzaamheden als fysiotherapeut uitoefent: zelfstandig of in loondienst.

Werkt u in loondienst?
Uw beroepsinkomen is uw belastbare loon uit fysiotherapeutische werkzaamheden. Een eventuele bijtelling vanwege een auto van de praktijk telt niet mee. De premie die u in een bepaald jaar betaalt, is steeds een voorlopige premie. Na afloop van elk jaar corrigeren we zo nodig uw premie op grond van wat u in dat jaar hebt verdiend. De voorlopige premie baseren we dan op uw beroepsinkomen van het voorgaande jaar of op het verwacht beroepsinkomen, dat u aan ons doorgeeft.

Werkt u als zelfstandige?
Uw beroepsinkomen is dan uw fiscale winst of resultaat uit overige beroepswerkzaamheden van 3 jaar terug:
- vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve,
- vóór ondernemersaftrek, en
- vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies.

Waarom bepaalt de fiscale winst van 3 jaar geleden mijn beroepsinkomen van nu?
We moeten de winst van 3 jaar geleden opvragen, want dat is een fiscale regel en geen keuze van SPF.

Was u 3 jaar terug nog geen zelfstandige?
Dan baseren we de premie op uw geschatte winst van het huidige jaar.

Heeft u een wisselend inkomen?
Reserveer dan geld om de premie te kunnen betalen.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden - in 2019 - hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2022. Ook al is uw huidige inkomen lager.

Verwacht u in de toekomst minder te gaan werken dan nu?
Reserveer dan alvast geld voor toekomstige premiewijzigingen door winstverlaging. Verdiende u in 2019 minder dan nu? Dan is uw pensioenpremie lager dan passend bij uw huidige inkomen. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor bijsparen bij SPF.

Werkt u als waarnemer?
Werkt u als waarnemer in loondienst? Volg dan de aanwijzingen bij Werkt u in loondienst?. Werkt u als zelfstandig waarnemer? Volg dan de aanwijzingen bij Werkt u als zelfstandige?. Om u te helpen, vragen wij 3x per jaar uw inkomen aan ons door te geven. Zo proberen we verrassingen te voorkomen. Als u start, schat u uw inkomen voor dat jaar. In het 3e kwartaal vragen we u om te controleren of uw opgegeven inkomen nog steeds klopt. En aan het eind van het jaar geeft u uw definitieve inkomen aan ons door.

Wat is uw deeltijdpercentage?
Uw deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u werkt ten opzichte van iemand die fulltime werkt. We hebben uw deeltijdpercentage nodig voor de berekening van uw pensioengrondslag en premie. Voor de berekening van uw premie en pensioenopbouw houden wij rekening met de AOW-uitkering die u later ontvangt van de overheid. Daarom bouwt u over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Werkt u parttime? Dan wordt de franchise naar verhouding vastgesteld. De pensioengrondslag is uw beroepsinkomen minus de franchise. Hoe u uw deeltijdpercentage vaststelt hangt af van uw situatie. Wilt u weten wat uw deeltijdpercentage is? Dat kan snel met het formulier deeltijdpercentage berekenen.

Start inkomensopgave

Na de inkomensopgave
Heeft u de inkomensopgave via deze website gedaan?

  1. U krijgt de melding die start met 'Inkomensopgave verstuurd'. Wij hebben uw opgave dan ontvangen.
  2. U krijgt later een bevestiging via e-mail. We stellen de premie over het afgelopen jaar definitief vast.
  3. We berekenen de premie voor het volgende jaar. U ontvangt hiervan binnen 2 maanden na de inkomensopgave een afrekening.

Wijzigt uw inkomen?
U kunt dan tussentijds een inkomenswijziging doorgeven. Daarvoor logt u in bij Mijn pensioen.

Tussentijdse inkomenswijziging doorgeven

Heeft u ons gevraagd om uw inkomen aan te passen? Dan verrekenen we de al in rekening gebrachte premie met de nieuwe premie. U ziet dat op uw premienota. Ook de maandelijkse premie voor de rest van het jaar passen we aan.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen
Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPF het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPF door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Elk beroepspensioenfonds moet deze informatie over het pensioen van zelfstandige deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum. Doe tijdig uw inkomensopgave. U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat wij de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven. Lees meer bij Informatie voor de belastingdienst (pdf).