Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen kunnen elk jaar wijzigen. In 2021 zijn de bedragen gelijk gebleven aan die in 2020.

Franchise: € 12.497,-

Maximum beroepsinkomen:
- van zelfstandig werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 44.954,-.
- van in loondienst werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 35.800,-.

Opbouwpercentage regeling met lagere opbouw:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,41% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 0,57% van de pensioengrondslag.

Opbouwpercentage regeling met hogere opbouw:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,72% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 1,00% van de pensioengrondslag.

Belegd vermogen: € 4.668.774.000,- ultimo 2020.

Aantal deelnemers:
- actieve deelnemers: 22.939
- gewezen deelnemers: 8.298
- pensioengerechtigden: 6.641

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.