Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen kunnen elk jaar wijzigen. In 2022 zijn de bedragen gelijk gebleven aan die in 2021 en 2020.

Franchise: € 12.497,-

Maximum beroepsinkomen:
- van zelfstandig werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 44.954,-.
- van in loondienst werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 35.800,-.

Opbouwpercentage regeling met lagere opbouw:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,41% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 0,57% van de pensioengrondslag.

Opbouwpercentage regeling met hogere opbouw:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,72% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 1,00% van de pensioengrondslag.

Belegd vermogen: € 4.668.774.000,- ultimo 2020.

Aantal deelnemers:
- actieve deelnemers: 22.939
- gewezen deelnemers: 8.298
- pensioengerechtigden: 6.641

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.