Pensioen en belasting

Betaalt u de pensioenpremie zelf? Dan kunt u de betaalde premie als bedrijfskosten of als negatief loon opgeven in de belastingaangifte.

Betaalde premies vindt u op uw bankafschrift
Dat is de enige manier om bij de belastingdienst aan te tonen dat u de premies ook daadwerkelijk heeft betaald. U geeft bij de aangifte IB de premies door die u heeft betaald in het jaar waarover u belastingaangifte doet. SPF geeft geen opgave van betaalde premies.

Maandelijks teruggave van belasting is mogelijk
Dat kunt u regelen via een voorlopige belastingaangifte. Daarmee kunt u de teruggave van de premies maandelijks laten verrekenen. Een voorlopige belastingaangifte vraagt u aan bij de belastingdienst.

  • U bent zelfstandig ondernemer en betaalt uw pensioenpremie
    De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de bruto omzet van uw onderneming.
  • U bent in loondienst en betaalt uw pensioenpremie
    De betaalde premie geldt als negatief loon. Dit betekent dat u de totaal betaalde premie over een bepaald jaar in mindering brengt van uw ontvangen brutoloon. Dit doet u zo:
    1. In Box 1 Werk en Woning onder loon, geeft u op de eerste regel(s) aan wat uw inkomsten zijn (per werkgever een aparte regel).
    2. Daaronder geeft u op een aparte regel aan wat de door u betaalde premie is in het betreffende jaar van de belastingaangifte. Dit doet u als volgt: u vult als naam werkgever 'Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten' in. De betaalde premies (over het jaar van de belastingaangifte) kunt u dan als negatief loon opgeven door middel van een min-teken voor het bedrag. In de elektronische versie wordt het bedrag er dan automatisch afgetrokken. In de papieren versie kunt u dit er handmatig aftrekken. Het totale wat er overblijft, is uw belastbaar brutoloon over het jaar van de belastingaangifte.

U mag de premie alleen aftrekken als negatief loon als u de premie zelf heeft betaald
Betaalde uw werkgever uw premie rechtstreeks aan het pensioenfonds? Dan mag u de premie aftrekken als uw werkgever deze heeft ingehouden op uw nettoloon. Voor zover de ingehouden premie heeft geleid tot een verlaging van uw brutoloon mag de premie niet als negatief loon worden afgetrokken.