Pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar

SPF heeft per 1 januari 2015 de pensioenleeftijd gewijzigd van 65 naar 67 jaar. Dit om de pensioenleeftijd aan te passen aan de verhoging van de AOW-leeftijd.

Gevolgen
Het pensioen dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2015 rekenen we om naar de nieuwe hogere pensioenleeftijd. Daardoor is uw pensioenuitkering ook hoger als u met 67 jaar met pensioen gaat.

Eerder met pensioen?
U houdt de vrijheid om uw pensioen eerder (vanaf 60 jaar) of later in te laten gaan. Bent u op 1 januari 2015 65 jaar en kiest u er voor dan met pensioen te gaan? dan is uw pensioenbedrag hetzelfde als vóór de omrekening.