Premie 2021

Pensioen is door een aanhoudende lage rente en de gewijzigde regels van de overheid steeds duurder geworden. Pensioen is de optelsom van de ingelegde premies, de beleggingsrendementen en van de risico’s die we in het fonds delen.

Alles over betaling van uw pensioenpremie

Premieverhoging per 2021
Bekijk de video en hoor wat Jan Poen en Doreth van den Heuvel zeggen over premieverhoging tijdens de AV van DPF op 11 november 2020.
Tekst gaat verder onder de video.

Pensioen is duurder geworden. Hoe kan dat?
Dit komt onder andere door de lage rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Door de lage rente is de premie niet meer voldoende voor het pensioen dat je bij SPF opbouwt. Daarvoor krijg je bijvoorbeeld elk jaar 2% verhoging en dat kost ook geld. Daarnaast moeten we voor de beleggingen met minder opbrengst rekenen dan we tot nu toe mochten. Het levenslang pensioen duurt ook langer. Want we worden gemiddeld ouder. Hierdoor moeten we meer geld reserveren om het pensioen langer te kunnen uitkeren.

Gaan we vanaf 2021 meer geld opzij zetten om ons pensioen op peil te houden?
De huidige pensioenpremie is niet meer voldoende voor een goed basispensioen later. Daarom gaan we de jaarlijkse premie verhogen met 10,2%. Zo kunnen we ook de komende jaren als beroepsgroep samen zorgen voor een goed pensioen voor alle fysiotherapeuten.

Wat gaat uw pensioen kosten?

Bart is getrouwd en werkt al enige jaren als fysiotherapeut. In 2020 betaalt hij € 3.276,- aan premie voor zijn pensioen. Dat is € 273,- per maand aan premie. Door de premieverhoging in 2021 betaalt Bart per jaar € 3.612,- en per maand € 301,- aan premie. (Dat is een stijging van € 28,- bruto per maand.)

Premiepercentages 2021 Basisregeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 11,11% 10,89%
In loondienst 15,44% 15,14%

Premiepercentages 2021 BasisPlusregeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 19,51% 19,13%
In loondienst 27,12% 26,59%

Maximale premie 2021 in vergelijking tot 2020 Basisregeling en BasisPlusregeling
  Basisregeling BasisPlusregeling
  2021 2020 2021 2020
Zonder partner € 295,- € 267,- € 517,- € 469,-
Met partner € 301,- € 273,- € 528,- € 479,-

 

Elke fysiotherapeut betaalt premie voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen
De premie voor deelnemers met partner is hoger. Dat komt door het risicodeel in de premie. Hiermee is het risico verzekerd van (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname. De partner ontvangt dan een aanvulling op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen.

Meer over premie betalen

Waarom bij vooruitbetaling?
Vanaf het moment dat u werkt als fysiotherapeut in de vrije praktijk, bent u (verplicht) deelnemer aan de regeling. Zodra u de 1e premie heeft betaald, begint uw pensioenopbouw. Maar pensioen is meer dan een uitkering vanaf uw pensioendatum.

Bij een eventueel (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname zijn uw nabestaanden direct verzekerd van het nabestaandenpensioen vanuit het fonds. Bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid bent u verzekerd voor vrijstelling van premiebetaling, als u voor deze verzekering heeft gekozen De dekking van deze verzekeringen gaat in vanaf de 1e dag dat u werkt als fysiotherapeut. U moet daarvoor vooraf premie afdragen.

Inzicht in uw pensioenopbouw
SPF informeert u regelmatig over uw pensioen bij SPF. Als u op dit moment pensioen opbouwt, dan ontvangt u 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO ziet u staan wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. Daarnaast ontvangt u een paar keer per jaar andere informatie van ons. In de nieuwsbrief leest u allerlei informatie over SPF, actuele ontwikkelingen en uw pensioen bij SPF. Daarnaast informeren wij u als er bepaalde situaties voordoen die gevolgen hebben voor uw pensioen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over uw aanmelding, afmelding of arbeidsongeschiktheid.