Premie 2022

Pensioen is de optelsom van de ingelegde premies, de beleggingsrendementen en van de risico’s die we in het fonds delen.

Alles over betaling van uw pensioenpremie

Premiepercentages 2022 Basisregeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 11,17% 10,96%
In loondienst 15,53% 15,24%

Bent u bij SPF verzekerd voor premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI)? Dan komt er 3,75% bij.


Premiepercentages 2022 BasisPlusregeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 19,62% 19,25%
In loondienst 27,28% 26,76%

Bent u bij SPF verzekerd voor premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI)? Dan komt er 3,75% bij.


Maximale premie 2022 in vergelijking tot 2021 Basisregeling en BasisPlusregeling
  Basisregeling BasisPlusregeling
  2022 2021 2022 2021
Zonder partner € 296,- € 295,- € 521,- € 517,-
Met partner € 302,- € 301,- € 531,- € 528,-

Elke fysiotherapeut betaalt premie voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen
De premie voor deelnemers met partner is hoger. Dat komt door het risicodeel in de premie. Hiermee is het risico verzekerd van (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname. De partner ontvangt dan een aanvulling op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen.

Meer over premie betalen

Waarom bij vooruitbetaling?
Vanaf het moment dat u werkt als fysiotherapeut in de vrije praktijk, bent u (verplicht) deelnemer aan de regeling. Zodra u de 1e premie heeft betaald, begint uw pensioenopbouw. Maar pensioen is meer dan een uitkering vanaf uw pensioendatum.

Bij een eventueel (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname zijn uw nabestaanden direct verzekerd van het nabestaandenpensioen vanuit het fonds. Bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid bent u verzekerd voor vrijstelling van premiebetaling, als u voor deze verzekering heeft gekozen De dekking van deze verzekeringen gaat in vanaf de 1e dag dat u werkt als fysiotherapeut. U moet daarvoor vooraf premie afdragen.

Inzicht in uw pensioenopbouw
SPF informeert u regelmatig over uw pensioen bij SPF. Als u op dit moment pensioen opbouwt, dan ontvangt u 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO ziet u staan wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. Daarnaast ontvangt u een paar keer per jaar andere informatie van ons. In de nieuwsbrief leest u allerlei informatie over SPF, actuele ontwikkelingen en uw pensioen bij SPF. Daarnaast informeren wij u als er bepaalde situaties voordoen die gevolgen hebben voor uw pensioen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over uw aanmelding, afmelding of arbeidsongeschiktheid.