Rekenvoorbeeld 2022

Wilt u weten hoe u de hoogte van uw premie en uw pensioenopbouw berekent? We leggen het u graag uit met een rekenvoorbeeld.

Stel, u werkt als fysiotherapeut in loondienst en u heeft een beroepsinkomen van € 29.800,-. U werkt 30 uur in de week. Het maximum aantal uren dat u bij uw praktijk kunt werken is 40 uur per week.

Om de premie te berekenen heeft u deze gegevens nodig:

  • uw deeltijdpercentage
  • uw beroepsinkomen per jaar omgerekend naar een volledige werkweek (voltijd beroepsinkomen)
  • pensioengrondslag
  • uw premiepercentage

Stap 1: Bereken uw deeltijdpercentage
U berekent het deeltijdpercentage door het contractueel overeengekomen aantal werkuren per week (30 uur) te delen door het bij de werkgever gebruikelijke maximum aantal werkuren per week (wettelijk maximaal 40 uur). Gebruik de rekenhulp om uw deeltijdpercentage te berekenen. In dit voorbeeld is het deeltijdpercentage dus 75% (30/40 x 100%).

Stap 2: Bereken uw voltijd beroepsinkomen
Om de premie en opbouw in 1 jaar te bepalen berekent u vervolgens uw voltijd beroepsinkomen. Werkt u 100%? Dan is uw inkomen al op voltijd basis. Heeft u een deeltijdpercentage van 75%? Deel dan uw beroepsinkomen door het deeltijdpercentage (€ 29.800,- / 75%). Het voltijd beroepsinkomen is in dat geval € 39.733,33.

Stap 3: Bereken uw voltijd pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het gedeelte van uw beroepsinkomen waarover u pensioen opbouwt en premie betaalt. U berekent de pensioengrondslag door de franchise in mindering te brengen van uw voltijd beroepsinkomen. De franchise is € 12.497,-. Over dit bedrag van uw beroepsinkomen bouwt u geen pensioen op. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij uw pensioenopbouw. De pensioengrondslag is in dit voorbeeld: € 27.236,33 (voltijd beroepsinkomen € 39.733,33 -/- franchise € 12.497,-).

Stap 4: Bereken uw premiepercentage
Het premiepercentage is van een aantal factoren afhankelijk. Lees hier welk premiepercentage voor u van toepassing is. De hoogte van het premiepercentage hangt af van uw beroepsgroep, of u een partner heeft of niet en of u in de Basis- of BasisPlusregeling pensioen opbouwt. Op onze nota’s ziet u welk premiepercentage voor u geldt.

In dit rekenvoorbeeld is het premiepercentage 15,53% (Basisregeling, in loondienst en een partner).

Stap 5: Bereken uw premie
Heeft u de bovenstaande stappen doorlopen? Dan kunt u de premie berekenen. U doet dit door vermenigvuldigt de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage en het premiepercentage. Eventueel telt u daar de opslag voor premievrijstelling bij blijvende beroepsinvaliditeit (PVI) (3,75%) en het percentage 'extra premie betalen' nog bij.

De jaarpremie in dit voorbeeld is € 3.291,31 (€ 27.236,33 x 75% x 15,53% x 1,0375).
In dit voorbeeld is niet gerekend met extra premie voor bijsparen.

Uw gegevens

Premiegegevens

Deelnemernummer

80030……

Fulltime beroepsinkomen

€ 39.733,33

Uw beroepsinkomen

€ 29.800,-

Fulltime franchise

€ 12.497,-

Deeltijdpercentage

75%

Fulltime pensioengrondslag

€ 27.236,33

Extra premie betalen

Verzekering premievrijstelling

Nee

Ja

Premiepercentage

Opslag premievrijstelling

15,53%

3,75%

Beroepsgroep

Loondienst

Jaarpremie

€ 3.291,31

Partner

Ja

Maandpremie

€ 274,28

Op de achterzijde van de nota’s ziet u het bovenstaande overzicht. In dit overzicht vindt u alle gegevens die u nodig heeft om de premie te berekenen.

Stap 6: Bepaal uw pensioenopbouw
(opbouwpercentage loondienst x pensioengrondslag = pensioenopbouw per jaar)
Over de pensioengrondslag bouwt u pensioen op:
€ 27.236,33 x 75% x 0,57%  = € 116,44
Uw pensioenopbouw in 1 jaar is dus € 116,44.

Dit is het brutobedrag dat u in 1 jaar opbouwt over 1 jaar werken. Dit bedrag stijgt jaarlijks met 2%. Dit is de onvoorwaardelijke indexatie. U ontvangt dit bedrag na uw pensionering ieder jaar levenslang.

SPF kent een onvoorwaardelijke indexatie van 2%
Maar SPF streeft naar een hogere indexatie. Zo proberen we mee te groeien met de inflatie. De hoogte van uw uiteindelijke pensioen is de optelsom van alle jaarlijks opgebouwde bedragen (inclusief de indexaties).