U bouwt pensioen op

Uw pensioen is afgeleid van uw gemiddelde beroepsinkomen tijdens uw deelname aan de regeling. Dit wordt ook wel een middelloonsysteem genoemd.

Hoe werkt het?
Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dit pensioen is gebaseerd op uw beroepsinkomen van dat jaar. Alle stukjes pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen.

Waarover bouwt u pensioen op?
Voor de berekening van uw premie houdt het fonds al rekening met de AOW-uitkering die u later ontvangt van de overheid. Daarom bouwt u over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag. In 2019 is de franchise € 12.497,-.

Maximum beroepsinkomen
Er is een maximum gesteld aan het beroepsinkomen waarover u in deze pensioenregeling pensioen opbouwt. Voor fysiotherapeuten in loondienst is dat maximum € 35.800,- (2019). Voor zelfstandige fysiotherapeuten is dat € 44.954,- (2019).

Is uw beroepsinkomen hoger dan het maximum beroepsinkomen? Dan bouwt u niet over uw volledige beroepsinkomen pensioen op. Voor dat deel kunt u zelf zorgen voor aanvullende pensioenopbouw.

Verhoging van uw pensioen
Uw opgebouwde pensioen wordt jaarlijks verhoogd. Hierdoor stijgt uw pensioen mee met de prijzen.

Premie en belastingaftrek
Hieronder ziet u het overzicht met de premiepercentages voor 2017. Betaalt u de pensioenpremie zelf? Dan kunt u, als u werkzaam bent in loondienst, de betaalde premie als negatief loon opgeven in de belastingaangifte. Als u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent kunt u de premie als bedrijfskosten aftrekken van de bruto omzet van uw onderneming.

Premiepercentages 2018

Regeling met een lagere opbouw (Basisregeling)

Fysiotherapeut

Met partner

Zonder partner

Zelfstandig werkend

10,21%

10%

In loondienst

14,20%

13,90%

Regeling met een hogere opbouw (BasisPlusregeling)

Fysiotherapeut

Met partner

Zonder partner

Zelfstandig werkend

17,97%

17,55%

In loondienst

24,93%

24,41%

Bent u bij SPF verzekerd voor premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI)? Dan komt er 3,75% bij.

Maximale bedragen per maand
Voor 2018 gelden de volgende maximale bruto bedragen per maand:


Regeling met een lagere opbouw (Basisregeling)

Fysiotherapeut

Met partner

Zonder partner

Zelfstandige

€ 276,16

€ 270,48

Loondienst

€ 275,75

€ 269,93

Regeling met een hogere opbouw (BasisPlusregeling)

Fysiotherapeut

Met partner

Zonder partner

Zelfstandige

€ 484,96

€ 474,68

Loondienst

€ 484,12

€ 474,02

Elke fysiotherapeut betaalt premie voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen
De premie voor deelnemers met partner is hoger. Dat komt door het risicodeel in de premie. Hiermee is het risico verzekerd van (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname. De partner ontvangt dan een aanvulling op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen.

Waarom bij vooruitbetaling?
Vanaf het moment dat u werkt als fysiotherapeut in de vrije praktijk, bent u (verplicht) deelnemer aan de regeling. Zodra u de eerste premie heeft betaald begint uw pensioenopbouw. Maar pensioen is meer dan een uitkering vanaf uw pensioendatum.

Bij een eventueel (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname zijn uw nabestaanden direct verzekerd van het nabestaandenpensioen vanuit het fonds. Bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid bent u verzekerd voor vrijstelling van premiebetaling, als u voor deze verzekering heeft gekozen De dekking van deze verzekeringen gaat in vanaf de eerste dag dat u werkt als fysiotherapeut. U moet daarvoor vooraf premie afdragen.

Inzicht in uw pensioenopbouw
SPF informeert u regelmatig over uw pensioen bij SPF. Als u op dit moment pensioen opbouwt, dan ontvangt u 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO ziet u staan wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. Daarnaast ontvangt u een paar keer per jaar andere informatie van ons. In de nieuwsbrief leest u allerlei informatie over SPF, actuele ontwikkelingen en uw pensioen bij SPF. Daarnaast informeren wij u als er bepaalde situaties voordoen die gevolgen hebben voor uw pensioen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over uw aanmelding, afmelding of arbeidsongeschiktheid.