U bouwt pensioen op

Uw pensioen is afgeleid van uw gemiddelde beroepsinkomen tijdens uw deelname aan de regeling. Dit wordt ook wel een middelloonsysteem genoemd.

Hoe werkt het?
Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dit pensioen is gebaseerd op uw beroepsinkomen van dat jaar. Alle stukjes pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen.

Waarover bouwt u pensioen op?
Voor de berekening van uw premie houdt het fonds al rekening met de AOW-uitkering die u later ontvangt van de overheid. Daarom bouwt u over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag.

Maximum beroepsinkomen
Er is een maximum gesteld aan het beroepsinkomen waarover u in deze pensioenregeling pensioen opbouwt. Voor fysiotherapeuten in loondienst is dat een ander maximum dan voor zelfstandige fysiotherapeuten.

Franchise en maximum beroepsinkomen

Is uw beroepsinkomen hoger dan het maximum beroepsinkomen? Dan bouwt u niet over uw volledige beroepsinkomen pensioen op. Voor dat deel kunt u zelf zorgen voor aanvullende pensioenopbouw.

Verhoging van uw pensioen
Uw opgebouwde pensioen wordt jaarlijks verhoogd. Hierdoor stijgt uw pensioen mee met de prijzen.

Verhoging van pensioen

Premie en belastingaftrek
Elke fysiotherapeut betaalt premie voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen. De premie voor deelnemers met een partner is hoger. Betaalt u de pensioenpremie zelf? Dan kunt u, als u werkzaam bent in loondienst, de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte. Als u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent kunt u de premie als bedrijfskosten aftrekken van de bruto omzet van uw onderneming.

Premiepercentages 2022

Premiepercentages 2021

Inzicht in uw pensioenopbouw
Wij informeren u regelmatig over uw pensioen bij SPF. Als u nu pensioen opbouwt, ontvangt u 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U vindt dit bij Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Op het UPO ziet u staan wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. Daarnaast ontvangt u een paar keer per jaar andere informatie van ons. In de nieuwsbrief leest u allerlei informatie over SPF, actuele ontwikkelingen en uw pensioen bij SPF. Daarnaast informeren wij u als er bepaalde situaties voordoen die gevolgen hebben voor uw pensioen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over uw aanmelding, afmelding of arbeidsongeschiktheid.