U ontvangt pensioen

U ontvangt ouderdomspensioen of partnerpensioen. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen. U ontvangt uw eerste pensioenbetaling in de maand waarin u met pensioen gaat of recht krijgt op pensioen.

Informatie over uw pensioen
In het eerste kwartaal van elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een jaaropgave. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar bruto heeft ontvangen en de verrichte inhoudingen voor loonheffing en verplichte premie zorgverzekeringswet. De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Als u een pensioen of een (AOW-)uitkering krijgt heeft dit gevolgen voor uw loonheffingskortingen. Meer informatie over inhoudingen op uw pensioen en (AOW-)uitkering leest u op www.belastingdienst.nl.

Pensioen in het buitenland
Wilt in het buitenland van uw pensioen genieten? Dat kan. Afhankelijk van het land waarin u woont, moet u wel of niet in Nederland belasting betalen. Verhuist u naar het buitenland? Neem dan contact op met SPF om uw situatie te bespreken.

Woont u buiten Nederland, dan vragen wij ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Want wij horen niet automatisch dat u bent overleden. In het land waar u woont, moet u het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ laten invullen bij een bevoegde autoriteit. Het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ vindt u bij downloads.

Meer informatie over pensioen ontvangen in het buitenland leest u op www.svb.nl.

Kijk voor de actuele betaaldata bij de downloads
Vanaf het moment dat u recht heeft op pensioen, ontvangt u uw pensioen steeds aan het einde van iedere maand. Vakantiegeld ontvangt u niet apart, dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen. Rond de 26ste van elke maand staat het bedrag meestal op uw rekening. Feestdagen of weekenden kunnen soms voor vertraging zorgen.

Veelgestelde vragen