U ontvangt pensioen

U ontvangt ouderdomspensioen of partnerpensioen. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen. U ontvangt uw eerste pensioenbetaling in de maand waarin u met pensioen gaat of recht krijgt op pensioen.

Informatie over uw pensioen
In het 1e kwartaal van elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een jaaropgave. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar bruto heeft ontvangen en de verrichte inhoudingen voor loonheffing en verplichte premie zorgverzekeringswet. De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Als u een pensioen of een (AOW-)uitkering krijgt heeft dit gevolgen voor uw loonheffingskortingen. Meer informatie over inhoudingen op uw pensioen en (AOW-)uitkering leest u op Belastingdienst.nl.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Pensioen in het buitenland
Wilt u in het buitenland van uw pensioen genieten? Dat kan. Afhankelijk van het land waarin u woont, moet u wel of niet in Nederland belasting betalen. Verhuist u naar het buitenland? Neem dan contact op met SPF om uw situatie te bespreken.

Woont u buiten Nederland, dan vragen wij ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Want wij horen niet automatisch dat u bent overleden. In het land waar u woont, moet u het formulier Bewijs van in leven zijn laten invullen bij een bevoegde autoriteit.

Meer informatie over pensioen ontvangen in het buitenland leest u op SVB.nl.

Wanneer wordt het pensioen uitbetaald?
Vanaf het moment dat u recht heeft op pensioen, ontvangt u uw pensioen steeds aan het einde van iedere maand. Vakantiegeld ontvangt u niet apart, dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen. Rond de 26e van elke maand staat het bedrag meestal op uw rekening. Feestdagen of weekenden kunnen soms voor vertraging zorgen.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

In 2021 betalen we uw pensioen op de volgende data uit:

Maand Dag
januari maandag 25 januari
februari donderdag 25 februari
maart  donderdag 25 maart
april vrijdag 23 april
mei dinsdag 25 mei
juni vrijdag 25 juni
juli vrijdag 23 juli
augustus woensdag 25 augustus
september vrijdag 24 september 
oktober maandag 25 oktober
november donderdag 25 november
december vrijdag 17 december

Veelgestelde vragen

Als je in het buitenland woont, bouw je inderdaad geen AOW op. Dat betekent dat je later ook geen AOW ontvangt. Per jaar dat je in het buitenland woont, verlies je 2% van de totale aanspraak op AOW. Het reeds in Nederland opgebouwde deel blijft gewoon behouden. Onder voorwaarden is het mogelijk om de opbouw voor de AOW gedurende de buitenlandperiode voor eigen rekening voort te zetten. De website van de Sociale Verzekeringsbank geeft hierover meer informatie: SVB.nl.