Waardeoverdracht

Wisselt u van baan en werkt u niet meer als fysiotherapeut in een vrijgevestigde praktijk? Dan kunt u kiezen om uw pensioen te laten staan bij SPF of mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Waardeoverdracht gaat misschien automatisch als u een klein pensioen heeft
Is uw pensioen lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan mag uw oude pensioenfonds of -verzekeraar dit kleine pensioen ook automatisch overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u krijgt van die pensioenuitvoerder. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw waardeoverdracht te regelen.

Let op: waardeoverdracht is complex
Laat u adviseren door een pensioendeskundige. Zeker als het om grotere overdrachtsbedragen gaat.

Pensioen laten staan
Als u uw pensioen bij SPF laat staan, ontvangt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van SPF. Daarnaast houden uw partner en kind(eren) recht op partner- en wezenpensioen. Deze pensioenen zijn gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd totdat uw deelname eindigde. Deze pensioenen worden jaarlijks verhoogd met een toeslag van minimaal 2%. Dit is de onvoorwaardelijke indexatie.

Pensioen meenemen
Het meenemen van uw pensioen naar de pensioenregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder heet waardeoverdracht. Een voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u dan van één instantie uw pensioen. Het is niet altijd gunstig om het pensioen over te dragen.

Pensioen overdragen naar SPF
Vergelijk uw oude en uw nieuwe pensioenregeling. Dan kunt u bepalen of waardeoverdracht voor u een goede keuze is. Check voor beide regelingen de volgende punten:

  • Wordt uw pensioen verhoogd?
  • Met welke percentages is het pensioen in beide regelingen de afgelopen jaren aangepast? Bij SPF zijn deze verhoogd.
  • Heeft u individuele keuzemogelijkheden voor uw pensioen?
  • Op welke leeftijd kunt u stoppen met werken? Bij SPF kunt u tussen 60 en 70 jaar met pensioen gaan.
  • Hoe is het partnerpensioen geregeld? Op opbouwbasis of op risicobasis?
  • Soort pensioenregeling? Is dit een beschikbare premieregeling, middelloonregeling of eindloonregeling?
  • Hoe hoog is de dekkingsgraad?
  • Heeft het fonds een herstelplan?
  • Loopt u een beleggingsrisico als deelnemer? Bij SPF deelt u deze met alle deelnemers. Bij een beschikbare premieregeling kan dit risico bij u als individuele deelnemer liggen.

Wat moet u doen voor waardeoverdracht?
Werkt u niet langer als fysiotherapeut in een vrijgevestigde praktijk?
En kiest u voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenfonds? Dan vraagt u waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de waardeoverdracht automatisch voor u. U hoeft zelf dan niets te doen.

Start u als fysiotherapeut in een vrijgevestigde praktijk?
En wilt u de aanspraken die u heeft opgebouwd bij een ander pensioenfonds overdragen naar SPF? Dan vraagt u waardeoverdracht aan bij SPF met het formulier aanvragen waardeoverdracht via Mijn pensioen. SPF vraagt dan uw pensioengegevens op bij uw oude pensioenuitvoerder. Bent u het eens met deze opgave? Dan regelen we de waardeoverdracht voor u.

Ik vraag waardeoverdracht aan

Hoe werkt waardeoverdracht?
Bij waardeoverdracht naar een andere pensioenregeling vraagt uw nieuwe pensioenuitvoerder uw pensioengegevens op bij SPF. Op basis hiervan ontvangt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een opgave.

In de opgave staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij de oude pensioenuitvoerder en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in de regeling bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. De gehele procedure kan 6 tot 12 maanden duren. De aanvraag is vrijblijvend. U besluit zelf of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat.