René van Pommeren (secretaris)

R. van Pommeren
René van Pommeren
Secretaris
Persoonlijke informatie Ik woon in Arnhem en werkte van 1978 tot 2012 als zelfstandig fysiotherapeut in een maatschap te Arnhem. Ik ben bestuurslid sinds 2008.
In welke commissie(s) zit je? Sinds eind 2011 ben ik secretaris en vorm als zodanig samen met de voorzitter het "Dagelijks Bestuur".Ik ben sinds 2004 lid van de beleggingsadviescommissie. Verder ben ik voorzitter van de commissie "Opvolging".
Wat is je missie binnen het bestuur? Mijn algemene doel is om de belangen en verworvenheden van fysiotherapeuten op pensioengebied zo goed mogelijk te dienen en waar nodig te verbeteren. Meer specifiek zijn een adequaat beleggingsbeleid en de kwaliteit en continuïteit van het bestuur mijn speerpunten.
Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? Mijn eerste interesse in pensioen dateert al van 1978 toen ik startte in de deelnemersraad als vertegenwoordiger van de afdeling Arnhem van het (K)NGF. Deze interesse is in de jaren daarna sterk gegroeid omdat ik pensioen een zeer boeiend en veelzijdig onderwerp vind.