Wil Sillen (bestuurslid)

W. Sillen
Wil Sillen
Persoonlijke informatie Ik woon in Sweikhuizen (Limburg) en werk als fysiotherapeut in loondienst. Ik ben bestuurslid sinds oktober 2010.
In welke commissie(s) zit je? Ik ben lid van de beleggingsadviescommissie en van de werkgroep ‘Bestuurdersportaal’.
Wat is je missie binnen het bestuur? Als bestuurslid hoop ik een bijdrage te leveren aan een goede pensioenregeling voor fysiotherapeuten. Het verbaast mij dat het interesseniveau bij deelnemers voor het inkomen voor later zo laag is. Ik waardeer de professionele wijze waarop onze voorgangers het pensioenfonds vorm hebben gegeven. In deze tijden van de landelijke ‘Pensioendiscussie’ wil ik er voor waken dat de opgebouwde belangen van de fysiotherapeuten in dit pensioenfonds zo veel mogelijk gewaarborgd blijven.
Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? Door een tweetal wisselingen van pensioenfonds heb ik zelf ervaringen opgedaan met waardeoverdracht. Hierdoor heb ik mij in de materie verdiept en gezien dat de transparantie van het product pensioen nog veel beter kan.
Wil je nog iets kwijt waarover we geen vraag hebben gesteld? Solidariteit is de basis van iedere pensioenregeling. Deze biedt een ‘verzekering’ voor risico’s die je persoonlijk niet kunt dragen. Solidariteit gaat over generaties, mannen en vrouwen, partners en nabestaanden, maar ook over beroepsarbeidsongeschikten. Individuele regelingen lijken aantrekkelijker maar dit gaat alleen op als ‘misfortuin’ in jouw leven niet voorkomt.
Wat zijn je relevante nevenfunctie? Fysiotherapeut SJG Weert, Lid Klantenraad Achmea Investment Management .