Jochem Sluis (bestuurslid)

J. Sluis
Jochem Sluis
Persoonlijke informatie Samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik in Harderwijk. Na 13 jaar in met veel plezier te hebben gewerkt als fysio- en manueel therapeut ben ik hier medio 2017 mee gestopt. Ik ben dus ‘slaper’ in ons fonds. Naast mijn werkzaamheden voor het pensioenfonds, ben ik partner bij strategisch adviesbureau AethiQs.
In welke commissie(s) zit je?

Ik ben plaatsvervangend voorzitter van het pensioenfonds. Daarbij ben ik voorzitter van de Governance, Risk en Compliance (GRC) Commissie en Qq. sleutelfunctiehouder risicobeheer).

Wat is je missie binnen het bestuur?

Als bestuurder heb ik een aantal doelstellingen voor SPF. 

Ten eerste, draait het in essentie om een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten. Een pensioen dat past bij de wensen van de deelnemers, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. SPF heeft niet voor niets het ‘van, voor en door principe’. Mijn ambitie sluit hier naadloos bij aan: met heel veel trots en energie zet ik me in voor een krachtig en duurzaam pensioen voor de fysiotherapeuten in Nederland.

Ten tweede, in mei 2012 startte ik op 29 jarige leeftijd als aspirant-bestuurslid. Lange tijd was ik qua leeftijd een vreemde eend in de bijt in de wereld van de pensioenfondsbesturen. Samen met andere jonge bestuurders heb ik hier de afgelopen jaren aandacht voor gevraagd. Gelukkig komt hier langzaam maar zeker verandering in. Bij SPF was en is er al veel langer aandacht voor diversiteit. Onze achterban is in alle gremia van de organisatie goed vertegenwoordigd.
Ten derde, probeer ik vanuit mijn expertise gebieden - strategie en risicomanagement - zo veel als mogelijk de besluitvorming en de bedrijfsvoering van het fonds te versterken. 

En last, but not least.. Het besturen van een pensioenfonds is echt een vak. Het is een serieuze aangelegenheid en vaak is het behoorlijk ingewikkeld. Tegelijkertijd moet het ook leuk blijven. Een goede sfeer in het bestuur is essentieel om samen een goed bestuur te vormen.. mijn laatste doelstelling is dan ook om met een gezonde dosis humor de juiste balans te houden in het serieus en met plezier uitoefenen van ons vak. 

Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? Mijn belangstelling voor ‘pensioen’ komt voort uit mijn interesse in het besturen en organiseren van belangrijke (semi)publieke voorzieningen. In het bijzonder de gezondheidszorg en sociale zaken. Het gezondheidszorgsysteem en de pensioenen in Nederland hebben veel dezelfde kenmerken. Toen er eind 2011 een vacature vrijkwam bij het pensioenfonds waar ik zelf pensioen opbouw was het voor mij snel duidelijk: hier wil ik een bijdrage aan leveren! 
Wat zijn je relevante nevenfuncties? Partner AethiQs
Lid Klantenraad van Achmea Pensioenservices
Ledenraadslid Vereniging Achmea
Lid Medezeggenschapsraad Daltonschool De Veste