Jochem Sluis (bestuurslid)

J. Sluis
Jochem Sluis
Persoonlijke informatie Samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik in Harderwijk. Na 13 jaar in met veel plezier te hebben gewerkt als fysio- en manueel therapeut ben ik hier medio 2017 mee gestopt. Ik ben dus ‘slaper’ in ons fonds. Naast mijn werkzaamheden voor het pensioenfonds, ben ik werkzaam als interim manager in de gezondheidszorg.
In welke commissie(s) zit je?

Ik ben plaatsvervangend voorzitter van het pensioenfonds. Daarbij ben ik voorzitter van de Governance, Risk en Compliance (GRC) Commissie (cq. sleutelfunctiehouder risicobeheer) en lid van de Communicatie Commissie.

Wat is je missie binnen het bestuur? Uiteindelijk draait het om een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten. Een pensioen dat past bij de wensen van de deelnemers, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. SPF heeft niet voor niets het ‘van, voor en door principe’. Mijn ambitie sluit hier naadloos bij aan: met heel veel trots en energie zet ik me in voor een krachtig en duurzaam pensioen voor de fysiotherapeuten in Nederland.
Door mijn leeftijd (1982) was ik lang een vreemde eend in de bijt in de wereld van de pensioenfondsbesturen. Gelukkig komt hier langzaam maar zeker verandering in. Bij SPF is al veel langer aandacht voor diversiteit. Onze achterban is in alle gremia van de organisatie goed vertegenwoordigd. Binnen de pensioenwereld zet ik me graag in om dit gemeengoed te maken.
Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? Mijn belangstelling voor ‘pensioen’ komt voort uit mijn interesse in het besturen en organiseren van belangrijke (semi)publieke voorzieningen. In het bijzonder de gezondheidszorg en sociale zaken. Het gezondheidszorgsysteem en de pensioenen in Nederland hebben veel dezelfde kenmerken. Toen er eind 2011 een vacature vrijkwam bij het pensioenfonds waar ik zelf pensioen opbouw was het voor mij snel duidelijk: hier wil ik een bijdrage aan leveren!
Wat zijn je relevante nevenfuncties? Partner AethiQs (per maart 2020)
Bestuurslid Stichting Pensioen Opleidingen (SPO)
Lid Klantenraad van Achmea Pensioenservices
Ledenraadslid Vereniging Achmea (2020 - nu)
Lid Commissie 'Governance & Compliance' Pensioenfederatie (2020 - nu)
Lid Werkgroep 'Geschiktheid & Diversiteit' Pensioenfederatie
Voorzitter Wezenfonds Nederlandsche Tafelronde
Lid Medezeggenschapsraad Daltonschool De Veste