Deelnemersraad

De deelnemersraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over verschillende onderwerpen. Het bestuur vraagt bijvoorbeeld om advies bij een wijziging van het pensioenreglement.

Leden
De deelnemersraad telt dertig zetels en is samengesteld uit (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Vijfentwintig zetels zijn bestemd voor de leden van de Verenigingsraad van de deelnemersvereniging. Drie zetels zijn bestemd voor invulling door en uit het Bestuur van de deelnemersvereniging. De resterende twee zetels zijn bestemd voor niet-leden van de deelnemersvereniging.

Aftredende leden van de deelnemersraad kunnen aansluitend op hun zittingsperiode van maximaal zes jaar opnieuw worden voorgedragen.

De deelnemersraad vergadert minimaal een maal per jaar samen met het bestuur.