Financiƫle situatie

SPF heeft te weinig reserves om er zeker van te zijn dat zij in de toekomst de pensioenen volledig kan betalen. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan.

Herstelplan
SPF is verplicht om genoeg geld achter de hand te houden om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Lukt dat niet, dan moeten we een herstelplan maken. Hierin leggen we uit hoe we ervoor zorgen dat de financiële situatie binnen 10 jaar verbetert. SPF maakte voor het eerst een herstelplan in 2015. Daarna hebben we het herstelplan elk jaar bijgewerkt, omdat SPF steeds niet genoeg reserves had. Ook begin 2019 paste SPF het herstelplan aan. De maatregelen gelden tot 2028. SPF heeft het nieuwe herstelplan ingeleverd bij DNB.

Het herstelplan werkt toe naar een gezonde financiële situatie
Een herstelplan is een berekening die het pensioenfonds maakt volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Hiermee bepaalt het pensioenfonds of de financiële situatie binnen een bepaalde periode weer gezond kan worden. En als de uitkomst niet goed is, wat het fonds dan kan doen om te zorgen dat het wel lukt. Het pensioenfonds kijkt daarbij naar de beleidsdekkingsgraad, de graadmeter voor de financiële situatie.

De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe SPF er financieel voor staat
Onze beleidsdekkingsgraad moet 121,1% zijn voor een gezonde financiële situatie. Begin 2019 was deze 100,7%. SPF heeft 10 jaar om ervoor te zorgen dat de beleidsdekkingsgraad op het vereiste niveau komt. Lukt dit niet binnen 10 jaar? Dan mag SPF het beleid aanpassen om zo wel het vereiste niveau te halen. Lukt het daarmee nog niet? Dan moet SPF de pensioenen verlagen.

Het herstel lukt binnen de periode van 10 jaar
Volgens de berekening van het herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad van SPF vanaf eind 2018 naar het vereiste niveau. Uiterlijk eind 2025 bereikt de dekkingsgraad het vereiste niveau, dus binnen de periode van 10 jaar. Er zijn geen extra maatregelen nodig. Vanaf 2023 kan SPF de pensioenen weer (voor een deel) extra verhogen.

Wat zijn de verwachtingen van het bestuur?
De berekeningen in het herstelplan zijn gemaakt op basis van de situatie begin 2019. De uitkomsten hiervan hangen onder andere af van factoren waar het pensioenfonds geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld de lage rente of tegenvallende beleggingsresultaten. Verloopt het herstel langzamer dan is berekend in het herstelplan? Dan moeten we de pensioenen misschien toch verlagen. Eind 2020 speelde dit voor het eerst. Onze dekkingsgraad moet dan minimaal 104,3% zijn. Blijft het herstel de komende jaren tegenvallen? Dan moeten we de verwachtingen in het plan weer bijstellen. Bijvoorbeeld de kans op voorwaardelijke verhoging van het pensioen. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de financiële situatie dan ook nauwlettend in de gaten.

Kans op extra toeslagen is klein
De kans op extra toeslagen, naast de onvoorwaardelijke toeslag van 2%, is klein de komende jaren. In het herstelplan staat dat vanaf 2021 mogelijk weer deels voorwaardelijke toeslagen kunnen worden verleend. Maar dan moet wel herstel worden gerealiseerd volgens de uitgangspunten van het herstelplan. De extra toeslag is de toeslag naast de onvoorwaardelijke jaarlijkse toeslag van 2%.

U kunt het herstelplan bij ons opvragen.