Financiƫle situatie

SPF heeft te weinig reserves om er zeker van te zijn dat zij in de toekomst de pensioenen volledig kan betalen. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan.

Herstelplan is vernieuwd
Het herstelplan is per 1 januari 2018 vernieuwd. Het herstelplan is opgesteld op basis van de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze bepalen onder meer wanneer een pensioenfonds een herstelplan moet indienen, hoe dit eruit moet zien en ook wanneer het kortingen moet doorvoeren.

We hebben een dekkingstekort
Wij behoren tot de fondsen die een dekkingstekort hebben. In het herstelplan geven we aan hoe we dit tekort verkleinen. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad van SPF is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%.

Geen kortingsmaatregel in herstelplan
Volgens de regels die sinds 2015 gelden moeten pensioenfondsen onvoorwaardelijk korten op de pensioenaanspraken als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar op rij lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad aan het eind van die 5-jaarsperiode ook lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daarnaast moet een voorwaardelijke korting worden doorgevoerd, als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van de maximale hersteltermijn van 10 jaar, lager is dan de vereiste dekkingsgraad.

Een eventuele korting mag ineens of verspreid over maximaal 10 jaar worden verwerkt. Dit is op dit moment niet van toepassing bij SPF. In het herstelplan is daarom geen maatregel tot korten van pensioenaanspraken opgenomen. Het herstel vindt plaats door verwachte beleggingsopbrengsten, premie-inkomsten, en het (deels) achterwege blijven van de extra toeslagen.

Kans op extra toeslagen is klein
De kans op extra toeslagen, naast de onvoorwaardelijke toeslag van 2%, is klein de komende jaren. In het herstelplan staat dat vanaf 2021 mogelijk weer deels voorwaardelijke toeslagen kunnen worden verleend. Maar dan moet wel herstel worden gerealiseerd volgens de uitgangspunten van het herstelplan. De extra toeslag is de toeslag naast de onvoorwaardelijke jaarlijkse toeslag van 2%.

U kunt het herstelplan opvragen via ons contactformulier.