Fysiopensioenforum

Het fysiopensioenforum adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over verschillende onderwerpen. Het bestuur vraagt bijvoorbeeld om advies bij een wijziging van het pensioenreglement.

Leden
Het fysiopensioenforum telt 30 zetels en is samengesteld uit (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. 25 zetels zijn bestemd voor de leden van de Verenigingsraad van de deelnemersvereniging. 3 zetels zijn bestemd voor invulling door en uit het Bestuur van de deelnemersvereniging. De resterende 2 zetels zijn bestemd voor niet-leden van de deelnemersvereniging.

Aftredende leden van het fysiopensioenforum kunnen aansluitend op hun zittingsperiode van maximaal 6 jaar opnieuw worden voorgedragen.

Het fysiopensioenforum vergadert minimaal 1 maal per jaar samen met het bestuur.