Fysiopensioenforum

Via het Fysiopensioenforum houdt het bestuur van SPF contact met (ex-)deelnemers en gepensioneerden. Uit het Fysiopensioenforum worden ook de leden voor het verantwoordingsorgaan van SPF gekozen. Fysiopensioenforum en bestuur vergaderen minimaal 2x per jaar samen.

Het Fysiopensioenforum heeft een adviserende rol. Het fungeert voor het bestuur ook als een klankbord bij vragen die alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden aangaan. Fysiopensioenforum en bestuur bepalen samen welke onderwerpen op de agenda komen.

25 plekken in het Fysiopensioenforum zijn bestemd voor leden van de Verenigingsraad van deelnemersvereniging DPF. 3 plekken worden ingevuld door en uit het bestuur van de DPF. De 2 overblijvende plekken zijn bestemd voor niet-leden van de DPF.

Lees meer in het Reglement Fysiopensioenforum (pdf).