Wat is pensioen?

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat of als u (beroeps)arbeidsongeschikt wordt. Uw eventuele partner en/of kind(eren) ontvangen onder bepaalde voorwaarden een inkomen als u overlijdt. Daarom is het belangrijk dat u op tijd inzicht heeft in uw toekomstige financiële situatie. Zodat u of uw gezin niet voor een verrassing komt te staan.

Wat ontvangt u?
U ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid (Algemene Ouderdomswet). De exacte AOW-leeftijd is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De AOW gaat vanaf 2013 in stappen omhoog naar 67. in 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar. En in 2023 67 jaar. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken.

Daarnaast ontvangt u het pensioen dat u bij SPF en/of een ander pensioenfonds heeft opgebouwd. Maar u kunt ook zelf hebben gespaard voor een extra pensioen.