Overheid

De overheid zorgt voor een basisinkomen bij pensionering of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast keert de overheid in sommige gevallen ook een uitkering uit aan uw gezin als u overlijdt.

AOW-pensioen
Het AOW-pensioen is een basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft. De AOW wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd stijgt geleidelijk. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

U ontvangt AOW zo lang u leeft. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen. Voor elk jaar dat u niet in Nederland heeft gewoond, in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd, wordt de AOW-uitkering 2% lager.

De verhoging van de AOW-leeftijd staat los van de leeftijd waarop u volgens onze pensioenregeling met pensioen gaat: 67 jaar. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft ook geen gevolgen voor het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd bij ons pensioenfonds. De ingangsleeftijd van uw pensioenuitkering sluit niet automatisch aan bij de ingangsdatum van de AOW.

Uitkering na uw overlijden
Vanuit de Anw (Algemene nabestaandenwet) krijgen uw partner en/of kinderen na uw overlijden mogelijk een uitkering van de overheid. De uitkering voor uw partner heet ‘Nabestaandenuitkering Anw’. Kinderen ontvangen mogelijk een halfwezenuitkering of wezenuitkering. Niet iedereen ontvangt een Anw-uitkering. U moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op SVB.nl leest u meer over de Anw-uitkering.

Uitkering tijdens uw arbeidsongeschiktheid
Als u in loondienst bent, dan ontvangt u tijdens arbeidsongeschiktheid mogelijk een uitkering van de overheid. Deze uitkering heet een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Niet iedereen die door ziekte niet meer kan werken, ontvangt een WIA-uitkering. De voorwaarden zijn namelijk streng. Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV.nl leest u meer over de WIA.

Werkt u als zelfstandig fysiotherapeut, dan heeft u bij beroepsarbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering uit de WIA. Wilt u zich verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.