Pensioenregeling SPF

U bouwt nu pensioen op bij SPF of heeft u dat in het verleden gedaan. We leggen u hier uit hoe onze pensioenregeling eruit ziet. Bij het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) bouwt u een aanvullend pensioen op. Dit pensioen ontvangt u bovenop het basisinkomen (AOW) van de overheid.

Ouderdomspensioen
Tijdens uw werkzame leven als fysiotherapeut bouwt u pensioen op bij het pensioenfonds. We noemen dit ouderdomspensioen. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang.

Pensioen na overlijden
Na uw overlijden ontvangen uw partner en/of kinderen pensioen. Uw partner ontvangt levenslang partnerpensioen. Uw kinderen ontvangen tot hun 23e wezenpensioen.

Pensioenregeling altijd via SPF
Iedereen die werkt als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk in Nederland is verplicht pensioen bij SPF op te bouwen. De regeling is ook verplicht voor fysiotherapeuten die parttime of als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht werken. De verplichting geldt niet voor:

  • fysiotherapeuten die voor 1 januari 1976 bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichtstelling en voor 1 maart 1975 al een eigen pensioenvoorziening hadden getroffen. Zij moeten voor 1 april 1978 een verzoek tot vrijstelling hebben ingediend.
  • fysiotherapeuten die in loondienst werken en voor hun pensioen verzekerd zijn bij ABP of PFZW.
  • fysiotherapeuten die werken in een praktijk waar een eigen pensioenregeling geldt die minstens gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van SPF en waaraan het SPF-bestuur dispensatie heeft verleend.

Bouwt u al pensioen op bij bijvoorbeeld Pensioenfonds Zorg en Welzijn? En werkt u daarnaast nog als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk? Dan moet u zich voor dat deel aanmelden bij SPF.

Veelgestelde vragen

De jaarpremie is afhankelijk van uw bruto beroepsinkomen op jaarbasis. Bereken uw premie via de:
Premiecalculator