Andere baan

Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Afhankelijk van uw situatie moet u zelf dingen regelen. Bijvoorbeeld het meenemen van uw pensioen naar uw volgende pensioenuitvoerder: waardeoverdracht. Of het vrijwillig voortzetten van uw pensioenopbouw bij SPF.

Blijft u als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk werken? Dan blijft u deelnemer van SPF. Uw pensioenopbouw wordt gewoon voortgezet. Dit geldt ook als u als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht blijft werken.

Naar een verplichte regeling van ABP of PFZW
Gaat u bij een werkgever werken die verplicht is aangesloten bij ABP of PFZW? Dan stopt uw deelname aan SPF. U zet uw pensioenopbouw dan voort bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Werkt u voor een deel nog in de vrijgevestigde praktijk? Dan blijft u voor dit deel aangesloten bij SPF.

U stopt als fysiotherapeut
Op het moment dat u stopt als fysiotherapeut, stopt ook uw pensioenopbouw bij SPF. Het pensioen dat u bij SPF heeft opgebouwd, blijft voor u gereserveerd. Als u dit pensioen bij SPF laat staan, ontvangt u hiervan vanaf uw 67e maandelijks een uitkering.
Stopt u met het uitoefenen van uw werk als fysiotherapeut, meld dit dan binnen een maand schriftelijk aan SPF. Dit doet u online via Mijn pensioen.

Einde praktijk
Als u stopt met uw werkzaamheden als fysiotherapeut, dan blijft het pensioen dat u bij SPF heeft opgebouwd voor u gereserveerd.

Gevolgen van einde van de deelname op de toeslagen
De jaarlijkse verhogingen (de onvoorwaardelijke toeslag en eventuele voorwaardelijke toeslag) worden ook gewoon doorgevoerd. Uw pensioen blijft dus groeien.

Uw pensioenwaarde overdragen
Gaat u buiten de vrijgevestigde praktijk werken? Dan kunt u uw pensioen ook meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht.

Uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten
U kunt maximaal drie jaar uw pensioenopbouw bij SPF vrijwillig voortzetten. U betaalt de volledige pensioenpremie zelf. Dit kan alleen als u niet onder een andere verplichtgestelde pensioenregeling valt. Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen? Neem binnen 3 maanden na het beëindigen van uw deelname contact op met SPF.

Pensioen afkopen
Per 1 januari 2018 is de wet veranderd rondom pensioen afkopen. Was voor die tijd uw opgebouwde pensioen minder dan € 467,89 per jaar? En was u langer dan twee jaar geen deelnemer bij SPF? Dan mocht SPF dit pensioen afkopen. Dit betekent dat u in 1 keer de waarde van het opgebouwde pensioen krijgt uitgekeerd. Vanaf 1 januari 2018 mag dat niet meer. En vanaf 1 januari 2019 hebben pensioenfondsen het recht (maar niet de plicht) om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. De grens voor een klein pensioen is vanaf 1 januari 2019 € 484,09.

In de loop van 2018 neemt SPF hierover een besluit. Zodra dat bekend is, plaatsen we informatie over de nieuwe regeling op deze website.