Andere baan

Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Afhankelijk van uw situatie moet u zelf dingen regelen. Bijvoorbeeld het meenemen van uw pensioen naar uw volgende pensioenuitvoerder: waardeoverdracht. Of het vrijwillig voortzetten van uw pensioenopbouw bij SPF.

Blijft u als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk werken?
Dan blijft u deelnemer van SPF. Uw pensioenopbouw wordt gewoon voortgezet. Dit geldt ook als u als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht blijft werken.

Verandert u van werkgever?
Dan hoeft u niets te doen.

Verandert uw inkomen?
Pas dan uw loon aan.

Ik wil mijn loon aanpassen

Gaat u bij een werkgever werken die verplicht is aangesloten bij ABP of PFZW?
Dan stopt uw deelname aan SPF. U zet uw pensioenopbouw dan voort bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Werkt u voor een deel nog in de vrijgevestigde praktijk? Dan blijft u voor dit deel aangesloten bij SPF.

U stopt als fysiotherapeut
Op het moment dat u stopt als fysiotherapeut, stopt ook uw pensioenopbouw bij SPF. Het pensioen dat u bij SPF heeft opgebouwd, blijft voor u gereserveerd. Als u dit pensioen bij SPF laat staan, ontvangt u hiervan vanaf uw 67e maandelijks een uitkering. Stopt u met het uitoefenen van uw werk als fysiotherapeut, meld dit dan binnen 1 maand schriftelijk aan SPF. Dit doet u online via Mijn pensioen.

Ik stop met werken als fysiotherapeut

Einde praktijk
Als u stopt met uw werkzaamheden als fysiotherapeut, blijft het pensioen dat u bij SPF heeft opgebouwd voor u gereserveerd. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt. Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Gevolgen van einde van de deelname op de toeslagen
De jaarlijkse verhogingen (de onvoorwaardelijke toeslag en eventuele voorwaardelijke toeslag) worden ook gewoon doorgevoerd. Uw pensioen blijft dus groeien.

Uw pensioenwaarde overdragen
Gaat u buiten de vrijgevestigde praktijk werken? Dan kunt u uw pensioen ook meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de waardeoverdracht automatisch voor u. U hoeft zelf dan niets te doen.

U kunt vrijwillig pensioen blijven opbouwen
U kunt ervoor kiezen om vrijwillig door te gaan met opbouwen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarmee voorkomt u dat er een gat ontstaat in uw pensioenopbouw. U betaalt de volledige pensioenpremie zelf.

  • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
  • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.

Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen? Lees eerst de voorwaarden. Regel het dan via Mijn pensioen (Home, Formulieren).

Ik vraag vrijwillige voortzetting aan