Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u pensioen blijven opbouwen zonder dat u daarvoor premie betaalt. We noemen dat premievrije voortzetting. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Vanaf 2015 bestaan er nieuwe wettelijke regels voor deze premievrije voortzetting. U kiest voortaan zelf of u zich verzekert voor premievrije voortzetting. Het pensioenfonds moet zich houden aan de wettelijke regels bij het verlenen van premievrijstelling bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid. Voldoet u aan de voorwaarden om aan premievrijstelling in aanmerking te komen? Lees de toelichting keuze PVI.

Premievrije voortzetting aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich verzekeren voor premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid? Vraag premievrije voortzetting binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden aan bij het pensioenfonds. U kunt dit online doen door in te loggen op het Mijn pensioen.

Ingang premievrije voortzetting
De premievrije voortzetting gaat in op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever (als u in loondienst bent) of na beëindiging van uw werkzaamheden als zelfstandige en de daarop volgende verkoop dan wel beëindiging van (het aandeel in) de praktijk. De Commissie Beoordeling Beroepsarbeidsongeschiktheid stelt de blijvende volledige beroepsarbeidsongeschiktheid vast. Deze commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige.

Geef wijzigingen door
Geef vermindering van uw arbeidsongeschiktheid en/of het bereiken van het grensbedrag door aan het pensioenfonds. Dit is gelijk aan de pensioengrondslag van deze regeling. Het grensbedrag is alleen van toepassing als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid bijverdiensten heeft. Als u door uw bijverdiensten een hoger inkomen krijgt dan uw pensioengrondslag, dan vervalt het recht op premievrije voortzetting.