Kinderen krijgen

Als u een kind krijgt dan hoeft u dat niet te melden aan het pensioenfonds. Al uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed en onderhouden. Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.