Kinderen krijgen

Bent u in verwachting en gaat u binnenkort met verlof? Dan kunnen er verschillende soorten verlof van toepassing zijn. Tijdens het verlof wordt uw loon doorbetaald door uw werkgever of ontvangt u een uitkering van UWV. Ontvangt u de uitkering van UWV? Houd er dan rekening mee dat deze uitkering meetelt voor uw beroepsinkomen. U geeft dit door bij uw inkomensopgave.

Parttime werken
Gaat u na de bevalling van uw kind en ná uw verlof blijvend minder werken? Geef dan het nieuwe deeltijdspercentage door bij uw inkomensopgave.

Wezenpensioen
U hoeft de geboorte van uw kind niet te melden aan het pensioenfonds. Al uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed en onderhouden. Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.