Overlijden

Wanneer u overlijdt, wordt het pensioenfonds daar automatisch over geïnformeerd door de gemeente. Als er recht is op partner- en wezenpensioen, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.

Uw partner ontvangt een brief met de bedragen én de vraag om eventueel aanvullende informatie aan SPF te geven. Ook de eventuele uitkering van een bijzonder partnerpensioen (aan een ex-partner) regelt SPF. Uw partner ontvangt de 1e uitkering in de maand volgend op uw overlijden. Het maakt daarbij niet uit of uw partner wel of niet een eigen inkomen heeft. In de praktijk komt het voor dat de 1e betaling wat later plaatsvindt in verband met het heen en weer sturen van de benodigde informatie.

Buitenland
Als u bent verhuisd naar het buitenland dan moeten uw nabestaanden uw overlijden zelf melden bij het pensioenfonds. Uw nabestaanden moeten een akte van overlijden naar SPF sturen. In de meeste EU-landen wordt deze akte afgegeven in de gemeente waarin het overlijden gemeld wordt. In andere landen zullen uw nabestaanden contact moeten opnemen met de Nederlandse ambassade.

Wanneer uw partner overlijdt
Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioen bij SPF. Dan vervalt de premie voor het partnerpensioen. Uw totale pensioenpremie is dan lager. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen? Dan moet u het overlijden van uw partner zelf aan SPF melden.

Wanneer uw kind overlijdt
Overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan SPF melden.

Partner- en wezenpensioen
Als u overlijdt, hebben uw partner en/of eventueel uw kinderen recht op een pensioenuitkering. Pensioen voor uw partner gaat in vanaf de 1e dag van de maand na uw overlijden en wordt levenslang uitgekeerd. Er zijn voorwaarden verbonden aan het partner- en wezenpensioen. Lees hier meer over partnerpensioen.