Partnerpensioen

Overlijdt u terwijl u werkt als fysiotherapeut? Dan ontvangt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw overlijden hebt opgebouwd, vermeerderd met een aanvulling. Deze aanvulling is 100% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum.

Hoe hoog is het partnerpensioen?
Voor de berekening van dit ouderdomspensioen kijkt het fonds naar de pensioengrondslagen van 5 volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uw overlijden.

Als u overlijdt als u al gepensioneerd bent of als u niet meer werkzaam bent als (zelfstandig) fysiotherapeut, dan is het partnerpensioen 70% van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Gaat u samenwonen of trouwen na uw pensioendatum? Dan is er geen partnerpensioen voor de nieuwe partner.

Woonplaats in Nederland of in het buitenland
Woont u in Nederland? Dan stuurt de gemeente waar u staat ingeschreven na uw overlijden automatisch een bericht naar het pensioenfonds. Woont u in het buitenland? Dan is het belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden bij het pensioenfonds melden. Het adres van het pensioenfonds staat bij contact.

Ex-partner krijgt mogelijk ook partnerpensioen
Heeft u eerder een partner gehad? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden mogelijk recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot aan het moment dat u uit elkaar ging. Dit geldt alleen als u hierover geen andere afspraken hebt gemaakt. Dit zogenaamde bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen van een eventuele latere partner. Het is daardoor mogelijk dat uw huidige partner een lager partnerpensioen ontvangt.

Pensioen voor de kinderen: wezenpensioen
Uw kinderen hebben tot hun 23e recht op wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is gebaseerd op het partnerpensioen. Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Als uw partner ook overlijdt of al overleden is, krijgt ieder kind het dubbele wezenpensioen.