Scheiden

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook voor uw pensioen moet u dan het een en ander regelen. Om u hierbij te helpen, hebben we een aantal zaken op een rij gezet.

Een relatiebreuk heeft invloed op uw pensioen
Een partner met wie u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Andersom hebt u natuurlijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. U verdeelt het pensioen, maar u kunt ook samen andere afspraken maken.

U mag het pensioen op 2 manieren verdelen
• Verevening. Uw ex-partner krijgt dan recht op een deel van uw pensioen. Dit pensioen gaat tegelijk met uw eigen pensioen in en stopt als u overlijdt.
• Conversie. Uw ex-partner krijgt dan recht op een eigen pensioen. Het start op zijn of haar eigen pensioendatum en stopt bij zijn of haar overlijden

Let op: aan de verdeling van pensioen zijn kosten verbonden
U en uw ex-partner betalen ieder de helft van dit bedrag. Dit is een bedrag dat volgens het reglement elk jaar vastgesteld wordt door het bestuur, maar in de praktijk verandert het niet elk jaar.

Verdelingsvorm Tarieven
Standaardverevening € 201,12
Conversie € 385,94

Vraag verdeling van pensioen aan bij SPF
Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding. Gebruik hiervoor het formulier van de rijksoverheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'.

Rijksoverheid.nl

U kunt samen andere afspraken maken
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioen niet te verdelen of een andere periode aan te houden dan de huwelijkse periode. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Stuur het formulier binnen 2 jaar op
Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier binnen 2 jaar naar ons op. Stuur daarbij ook een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner (een deel van) het partnerpensioen
Ook als u een nieuwe partner heeft. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen over de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Ook hier kunt u andere afspraken over maken. U kunt afspreken dat uw ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Stuur SPF hiervan een kopie.

Partner afmelden?
Als u in Nederland woont en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap stopt, hoeft u uw scheiding niet bij het pensioenfonds te melden. Dit regelt de Basisregistratie Personen (BRP) al. Woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf bij het pensioenfonds afmelden. Vul hiervoor het formulier ‘Scheiding buitenland’ in. U logt daarvoor in bij Mijn pensioen.

Scheiding buitenland

Samenwonende partner altijd afmelden
Een partner waarmee u samenwoont op basis van een samenlevingscontract, heeft na een relatiebreuk onder voorwaarden recht op partnerpensioen. Maar als u uit elkaar gaat, horen wij dat niet automatisch. U moet uw partner zelf bij het pensioenfonds afmelden met het formulier ‘Beëindiging samenwonen’ bij Mijn pensioen.

Beëindiging samenwonen