Scheiden

Een relatiebreuk heeft invloed op uw pensioen. Een partner met wie u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. U kunt ook samen andere afspraken maken.

U verdeelt het pensioen
U mag het pensioen op 2 manieren verdelen: via verevening of via conversie. Bij verevening krijgt uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen. Dit pensioen gaat tegelijk met uw eigen pensioen in. Bij conversie krijgt uw ex-partner recht op een eigen pensioen. Dit geldt niet voor samenwonende partners. Wilt u het pensioen verdelen? Vraag dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij SPF aan. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.)

En als u overlijdt?
Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner een deel van het partnerpensioen. Ook als u een nieuwe partner heeft. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen over de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had.

U maakt andere afspraken
U kunt samen andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant staan. Stuur SPF hiervan een kopie binnen 2 jaar na uw scheiding.

Partner afmelden?
Als u in Nederland woont, hoeft u uw scheiding niet bij het pensioenfonds te melden. Dit regelt de Basisregistratie Personen (BRP) al. Als u in het buitenland woont, moet u uw partner zelf bij het pensioenfonds afmelden. Vul hiervoor het formulier ‘Scheiding buitenland’ in op Mijn pensioen.

Samenwonende partner: wel afmelden
Een partner waarmee u samenwoont op basis van een samenlevingscontract, heeft na een relatiebreuk onder voorwaarden recht op partnerpensioen. Maar als u uit elkaar gaat, horen wij dat niet automatisch. Meld uw partner daarom af met het formulier ‘Beëindiging samenwonen’ op Mijn pensioen.