Trouwen en/of samenwonen

Gaat u trouwen of kiest u voor een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dit geldt onder voorwaarden ook voor de partner met wie u een samenlevingscontract sluit.

Een partner is iemand met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap heeft
  • minimaal een half jaar samenwoont en een samenlevingsovereenkomst heeft dat notarieel is vastgelegd. Uw partner moet aangemeld zijn bij het pensioenfonds.

Gaat u samenwonen of trouwen na uw pensioendatum? Dan is er geen partnerpensioen voor de nieuwe partner.

Partnerpensioen
Uw partner heeft recht op partnerpensioen, wanneer u overlijdt. Op hoeveel partnerpensioen uw partner recht heeft, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u aan de regeling heeft deelgenomen.
  • uw beroepsinkomen.
  • het aantal jaren vanaf uw overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke pensioendatum.
  • een eventuele ex-partner die recht heeft op (een deel van het) partnerpensioen.

Partner aanmelden
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hoeft u uw partner niet aan te melden. SPF ontvangt hierover bericht van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als u in het buitenland woont, moet u een partner wel altijd zelf aanmelden. Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst? Meld dan ook zelf uw partner aan bij SPF. U logt daarvoor in op Mijn pensioen.

Ik wil mijn partner aanmelden

Premie voor partnerpensioen
U bouwt partnerpensioen op, ook als u geen partner heeft. Is uw partner aangemeld bij SPF? Dan betaalt u een hogere premie. Dat komt door het risicodeel in de premie. Hiermee is het risico verzekerd van (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname. Uw partner ontvangt dan een aanvulling op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen. Met de rekenhulp berekent u de premie voor partnerpensioen.

premie voor partnerpensioen berekenen

Is uw relatie beëindigd?
En is SPF hiervan op de hoogte? Dan vervalt deze extra premie voor het partnerpensioen. U betaalt dan een lagere pensioenpremie. U blijft wel partnerpensioen opbouwen. Alleen de extra aanvulling is niet meer verzekerd.

Heeft u geen partner als uw pensioen ingaat? Dan ruilen wij het opgebouwde pensioen voor uw partner automatisch voor pensioen voor uzelf. U krijgt dus zelf meer pensioen.

Veelgestelde vragen

Als u overlijdt, ontvangt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioenuitkering dat u tot uw overlijden hebt opgebouwd, vermeerderd met een aanvulling. Deze aanvulling is 100% van het ouderdomspensioen dat u vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum zou hebben opgebouwd. De uitkering is dus hoger dan het opgebouwde partnerpensioen. Om dit risico te dekken betaalt u iets meer premie als uw partner aangemeld is bij het pensioenfonds. U leest hierover meer op de pagina Betaling van uw pensioenpremie.

Als u overlijdt, valt een groot deel van het gezamenlijk inkomen weg. Dit kan vervelende financiƫle gevolgen hebben voor uw nabestaanden.