Verevening en conversie

Verevening is de standaard 50/50 verdeling van pensioen als u gaat scheiden. U deelt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd dan met uw ex-partner. Dat gebeurt pas op de pensioendatum. Zodra u met pensioen gaat dan ontvangt uw ex-partner een deel van uw pensioen. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat, dan ontvangt uw ex-partner zijn/haar recht op uw pensioen ook eerder. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen. De uitkering van het verdeelde ouderdomspensioen stopt op dat moment. Overlijdt uw ex-partner eerder dan uzelf? Dan krijgt u het afgesplitste deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen weer terug.

Conversie bij echtscheiding
Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen dat bedoeld is voor uw ex-partner samen met het bijzonder partnerpensioen op zijn/haar naam gezet. Hij/zij krijgt daarmee een eigen, zelfstandig pensioen dat losstaat van uw pensioneren of overlijden. Het pensioen wordt uitgekeerd als uw ex-partner 67 jaar wordt. Voor conversie is toestemming van het fonds nodig. Tevens moet de afspraak tot conversie in een convenant zijn opgenomen. En als gekozen wordt voor conversie moet dit door beide partners worden aangevraagd op het daarvoor bestemde formulier.