Waarnemen

Bent u waarnemer? Dan hoeft u zich niet na elke waarneming af te melden. Uw deelname aan de pensioenregeling van SPF loopt het hele jaar door. U schat het beroepsinkomen van dat jaar. In het begin van ieder jaar geeft u uw werkelijk verdiende inkomen aan van het afgelopen jaar. Het beroepsinkomen wordt op dezelfde manier vastgesteld als voor fysiotherapeuten die in loondienst werken.