Werkloos

Bij werkloosheid stopt uw pensioenopbouw bij SPF. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft staan. De jaarlijkse toeslag wordt gewoon toegekend. Uw pensioen blijft dus groeien. U ontvangt een maandelijkse uitkering vanaf het moment dat u volgens deze pensioenregeling met pensioen gaat.

Afmelden
Wanneer u geen werk meer heeft als fysiotherapeut dan bent u niet meer verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van SPF. Geef dit door aan SPF binnen 1 maand nadat u werkloos bent geworden. U logt daarvoor in bij Mijn pensioen.

Ik stop met werken als fysiotherapeut

Dit zijn de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw

  • U vraagt vrijwillige voortzetting bij ons aan binnen 9 maanden nadat u stopte met werken als fysiotherapeut.
  • U betaalt zelf de premie. Hiervoor kijken we naar uw gemiddelde beroepsinkomen in de laatste 5 jaar voor de beëindiging van uw verplichte deelname.
  • U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u stopt met werken of ergens in loondienst gaat werken.
  • U kunt maximaal 10 jaar gebruik maken van vrijwillige voortzetting als u als zelfstandig ondernemer verder gaat.
  • U mag geen andere baan hebben waar u pensioen opbouwt.
  • Vrijwillige voortzetting kan niet binnen 3 jaar voor uw pensioendatum. Maar wel als u kunt aantonen dat u nog inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft. Of dat u uw werk om medische redenen heeft beëindigd.

U kunt dit ook kiezen als u 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt bent. En zich niet bij ons verzekerde voor premievrijstelling maar wel een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt.

Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen? Log daarvoor in bij Mijn pensioen.

Ik vraag vrijwillige voortzetting aan