Werkloos

Bij werkloosheid stopt uw pensioenopbouw bij SPF. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft staan. De jaarlijkse toeslag wordt gewoon toegekend. Uw pensioen blijft dus groeien. U ontvangt een maandelijkse uitkering vanaf het moment dat u volgens deze pensioenregeling met pensioen gaat.

Afmelden
Wanneer u geen werk meer heeft als fysiotherapeut dan bent u niet meer verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van SPF. Geef dit door aan SPF binnen 1 maand nadat u werkloos bent geworden. U logt daarvoor in op Mijn pensioen.

Ik stop met werken als fysiotherapeut

Toch pensioen op blijven bouwen?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrijwillig doorgaan met opbouwen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarmee voorkomt u dat er een gat ontstaat in uw pensioenopbouw. U betaalt de volledige pensioenpremie zelf.

U kunt maximaal 3 jaar uw pensioenopbouw bij SPF vrijwillig voortzetten. Dit kan alleen als u niet onder een andere verplichtgestelde pensioenregeling valt. Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen? Log daarvoor in op Mijn pensioen.

Ik vraag vrijwillige voortzetting aan