logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij ons pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- Op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- Bij Mijn pensioen. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u bij Beleggingen.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
- Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
- Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 67 jaar bent. Maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u van ons geen uitkering. En u bouwt geen pensioen meer op. Behalve als u bij uw aanmelding koos voor verzekering van premievrijstelling bij 100% en blijvende arbeidsongeschiktheid. Dan kunt u wél pensioen bij ons blijven opbouwen. Kijk voor meer informatie in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons pensioenfonds. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. U doet dat niet over uw hele beroepsinkomen.

•  Over € 12.497,- (2024) van uw beroepsinkomen bouwt u geen pensioen op. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij uw pensioenopbouw. Werkt u in deeltijd? Dan is dit bedrag evenredig lager.
•  Uw opbouwpercentage hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u als zelfstandige of in loondienst werkt.
•  Werkt u in loondienst? Dan bouwt u geen pensioen op boven uw beroepsinkomen van € 35.800,- (2024). Werkt u als zelfstandig fysiotherapeut? Dan is dit maximum beroepsinkomen € 44.954,- (2024).

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. De premie hangt af van de hoogte van uw beroepsinkomen en uw deeltijdpercentage.

Welke keuzes heeft u zelf?

Bouwde u eerder ergens anders pensioen op? Dan kunt u uw oude pensioen meestal meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk voor de mogelijkheden in laag 2.

Wilt u pensioen blijven opbouwen als u 100% en blijvend arbeidsongeschikt wordt? Dan kunt u zich hiervoor vrijwillig verzekeren. U leest de voorwaarden in laag 2.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 67e? Dit kan al vanaf uw 60e. En uiterlijk op uw 70e. U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan. U vraagt dit bij ons aan 4 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wilt u álle keuzes zien die u kunt maken voor uw pensioen? Klik voor álle keuzes die u kunt maken op het plaatje.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico’s die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad in laag 2. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Uw pensioen gaat bij ons elk jaar met 2% omhoog. Zo proberen we uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen extra te verhogen.

Per 1 januari 2024 verhogen we de pensioenen met 2,69%. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslagverlening stijging van de prijzen*
2023 2,00%
10,00%
2022 2,00%   2,68%
2021 2,00%   1,27%
2020 2,00%   2,63%
2019 2,00%   1,71%

* De cijfers van de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook over 2024 kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk maar beperkt of mogelijk niet extra verhogen. Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2025 een nieuwe pensioenregeling. In de nieuwe pensioenregeling is niet langer sprake van het verlenen van toeslagen. Het pensioen in de nieuwe pensioenregeling is variabel en stijgt of daalt afhankelijk van de economische omstandigheden. Alle afspraken over de verhoging van de pensioenen vindt u bij toeslagbeleid. Of kijk in laag 3 in de voorwaardelijkheidsverklaring of het pensioenreglement.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit met 2%. Maar we verhogen uw pensioen niet extra.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Uw premie gaat omhoog.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren.

  • Kosten voor de organisatie en administratie.
  • Kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u eerder ergens anders werkte, maar geen pensioen opbouwde bij ons pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u daar opbouwde dan meestal meenemen naar ons pensioenfonds.

Als u 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden in laag 2.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u trouwt of wordt geregistreerd partners.

Als u niet meer samenwoont. Of als in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u stopt met werken als fysiotherapeut.

Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u stopt met werken als fysiotherapeut.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk in laag 2 bij Welke keuzes heeft u zelf? voor ál uw keuzes.

Als u vragen heeft, kijk voor meer informatie in laag 2. Of Bel of mail ons als u vragen heeft over uw pensioen via contact.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.