Missie, visie en strategie

Bij de uitvoering van uw pensioen werken we met een missie, visie en strategie.

Missie
In de missie beschrijven we zijn, wat we doen en voor wie:

‘SPF ontwikkelt uitsluitend activiteiten die SPF in staat stellen zijn opdracht - bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden, pensionering of beroepsarbeidsongeschiktheid, op basis van solidariteit en collectiviteit van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden - zo goed mogelijk te verzorgen en uit te voeren. Het pensioenfonds ontwikkelt géén activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds en heeft dus geen nevenactiviteiten.’

Visie
De visie is de basis voor ons beleid, de doelen voor de komende jaren en de manier waarop we deze doelen willen bereiken. Onze visie helpt ons ook om doelen op de korte termijn in lijn te brengen met doelstellingen voor de langere termijn. De komende jaren werken we aan een nieuwe pensioenregeling. We richten ons daarbij op:

  • een toekomstbestendige pensioenregeling in een nieuw pensioenstelsel
  • een goede financiële opzet
  • vergroten van draagvlak, bewustzijn en servicegerichtheid
  • een duurzaam beleggingsbeleid
  • een moderne en veilige digitale infrastructuur
  • integraal risicomanagement
  • samenwerking binnen de pensioensector

Strategie
We hebben onze visie verder uitgewerkt in 3 strategische doelstellingen. Lees meer in het visiedocument Sleutels voor succes (2021 – 2026) (pdf).