logo Pensioen 123 laag 2 groen

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U werkt als fysiotherapeut in de 1e lijn. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt kiezen om het pensioen dat u eerder opbouwde mee te nemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Wij maken dan een berekening voor u. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. U leest meer bij Waardeoverdracht.

Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) per jaar ? Dan heeft u een 'klein pensioen'. Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Stopt u met werken als fysiotherapeut en kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u er voor kiezen uw bij ons opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een andere baan vindt in de 1e lijn fysiotherapie. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenfonds. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Verhoogt uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren bijvoorbeeld uw pensioen, en uw oude pensioenfonds niet? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Uw nieuwe pensioenfonds is verplicht om voor u een berekening te maken, als u daar om vraagt.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. Lees meer over onze financiële situatie.

Pensioen blijven opbouwen als u 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt wordt

U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u niet meer als zelfstandige werkt, maar in loondienst gaat werken. Ons pensioenfonds zorgt dan voor uw pensioenopbouw. Daarvoor moet u dan een verzekering voor PVI bij ons afsluiten (premievrijstelling bij volledige en blijvende invaliditeit).

U sluit de PVI-verzekering af:

 • binnen 3 maanden na aanvang van uw deelname aan de pensioenregeling, of
 • binnen 3 maanden nadat u een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluit, of
 • binnen 3 maanden nadat op u een arbeidsongeschiktheidsdekking op basis van de WIA van toepassing is geworden.

U kunt de verzekering op elk moment stopzetten. Maar opnieuw aanmelden is daarna niet meer mogelijk. En stopzetten met terugwerkende kracht kan niet.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenpotjes? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

Extra pensioen opbouwen voor uzelf

U kunt bij ons pensioenfonds extra pensioen opbouwen. U doet dat dan vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat.

 

Dit zijn de afspraken

 • U betaalt zelf extra premie voor uw pensioen. Dit is 11, 22 of 33% van uw normale premie.
 • Vindt u het extra pensioen bij het pensioenfonds niet voldoende? Dan kunt u zelf nog extra pensioen bijsparen. Bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente.

U beslist zelf hoeveel extra pensioen u opbouwt. Er is wel een wettelijk fiscaal maximum. Overleg dit met uw financieel adviseur.

Voor dit extra vrijwillige pensioen gelden dezelfde regels als voor het basispensioen. De premie is aftrekbaar voor de belasting. Kijk voor meer informatie bij Extra premie inleggen.

.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor meer ouderdomspensioen voor uzelf. Dit heet uitruil.

Ruilt u al uw partnerpensioen? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
U geeft uw keuze door als u met pensioen gaat. Kiest u ervoor uw pensioen te ruilen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Dit geldt ook:

 • Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dat deel kunt u niet ruilen.
 • Heeft u geen partner bij uw pensionering? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch om in extra ouderdomspensioen.

U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 67e. Maar u kunt ook eerder óf later met pensioen gaan. Dit kan al vanaf uw 60e.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken als fysiotherapeut. Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. U krijgt wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op. Wilt u uw pensioen laten ingaan meer dan 5 jaar voordat u AOW krijgt? Dan moet u helemaal stoppen met werken. U mag dan dus geen inkomsten uit arbeid meer hebben. U tekent daarvoor een verklaring.

Eerder met pensioen gaan heeft financiële gevolgen. Misschien krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw precieze AOW-leeftijd op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ervoor kiezen om langer dan uw 67e door te werken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons maximaal 3 jaar later met pensioen gaan, dus tot uw 70e. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U bouwt maximaal tot uw 67e pensioen op. U betaalt vanaf die leeftijd ook geen premie meer. Een belangrijke voorwaarde is dat u inkomsten uit tegenwoordige arbeid houdt. Stopt u met werken? Dan gaat uw pensioen direct in.

U kunt met deeltijdpensioen
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen dan in stappen in gaan. U vraagt deeltijdpensioen aan via contact. U blijft voor het andere deel werken. Over dat inkomen blijft u ook pensioen opbouwen (tot maximaal uw 67e).

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U regelt het zo

 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 4 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 67e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

Meer weten?
U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

hoog_laag_laag_hoog

Verhoging van uw pensioen in de toekomst naar voren halen

Uw pensioen blijft elk jaar met minstens 2% omhoog gaan als u gepensioneerd bent (jaarlijkse indexatie). Zo houdt uw pensioen zijn waarde ook als geld minder waard wordt.

Maar u kunt ook een andere keuze maken als u met pensioen gaat. U kunt namelijk ook kiezen voor een eenmalige verhoging van uw ouderdomspensioen. U krijgt dit vanaf uw pensioendatum. U haalt uw verhogingen in de toekomst dus naar voren. Dit heet conversie op de pensioendatum.

Met conversie zet u uw pensioenuitkering om. U kiest ervoor om uw pensioenuitkering te verhogen in ruil voor vermindering van de jaarlijkse indexatie met 3%. Is de jaarlijkse verhoging lager dan 3%? Dan daalt uw pensioenuitkering.

Kijk voor meer informatie bij Conversie op pensioendatum.