Downloads

Hier vindt u de documenten van SPF die u kunt downloaden. De documenten van DPF vindt u bij Downloads DPF.

Aanmelden bij SPF

Verplichtstelling

Checklist

Klachten en geschillen

Pensioenreglement en statuten

Beroepsarbeidsongeschikt: PVI

Formulieren en toelichtingen daarop

Gedragscode

Reglementen

Bestuur

Over beleggen

Crisisplan

Overig

Jaarverslagen