Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op de vragen die vaak worden gesteld.

TOP-10 vragen

U meldt zich aan met het online aanmeldformulier. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, sturen wij u een welkomstbericht. Bij Aanmelden vindt u het aanmeldformulier en meer informatie over wat u nodig heeft om u aan te melden.

U meldt zich aan met het online afmeldformulier. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsbericht. Als u een andere baan krijgt en een ander pensioenfonds, vindt u het afmeldformulier en meer informatie over het veranderen van pensioenfonds bij Andere baan. Bent u werkloos en gestopt als fysiotherapeut? Bij Werkloos vindt u het afmeldformulier en meer informatie over het stoppen met werken als fysiotherapeut.

De premie wordt berekend aan de hand van uw beroepsinkomen minus de franchise (=pensioengrondslag), uw eventuele deeltijdpercentage en het premiepercentage dat voor u van toepassing is. Bereken eenvoudig uw premie via de Rekenhulp.

Meer over de berekening van uw premie vindt u bij Premie.

Gebruik daarvoor het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekend machtigingsformulier, wordt de premie in het vervolg automatisch geïncasseerd van het rekeningnummer dat u doorgeeft.

U kunt alle premienota's vinden bij Mijn pensioen.

Bij Betaling van uw pensioenpremie vindt u allerlei praktische informatie over premie betalen.

Uw beroepsinkomen wordt anders berekend als u in loondienst bent of als u zelfstandige bent. Lees meer over het vaststellen van uw beroepsinkomen bij Hoe geeft u uw inkomen op?.

U bent in loondienst
Hoe stelt u uw deeltijdpercentage vast? Het deeltijdpercentage is gelijk aan het deeltijdpercentage zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

U bent zelfstandig of zelfstandig waarnemer
Hoe stelt u uw deeltijdpercentage vast? Het deeltijdpercentage is gelijk aan het aantal werkuren per jaar, uitgedrukt in een percentage van een voltijds aantal uren van 1.750 uur per jaar. Om dit te kunnen berekenen is er de Rekenhulp deeltijdpercentage (Excel).

U vindt uw pensioenoverzicht (UPO) in uw persoonlijke, beveiligde omgeving 'Mijn pensioen'. Uw UPO vindt u daar in Mijn archief. Heeft u er voor gekozen het pensioenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen dan krijgt u geen exemplaar meer per post. U kunt uw gemaakte keuze wijzigen via Mijn pensioen. Kies daarin voor de tab 'Contactgegevens'.

Woont u in Nederland en bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen hier automatisch bericht van via de gemeente waarin u woont.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan moet uw partner zelf aanmelden. Trouwde u in het buitenland? Meld uw partner dan ook zelf aan. U gebruikt daarvoor het online aanmeldformulier partner in Mijn Pensioen en u stuurt daarbij een bewijs mee van samenwonen of trouwen.

Bij Trouwen en/of samenwonen vindt u ook informatie over het aanmelden en wat u mee moet sturen.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling stellen we uw pensioenoverzicht ook 1 keer per jaar beschikbaar via Mijn pensioen.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht. Uw scheiding is op het pensioenoverzicht verwerkt als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

U vindt uw pensioenoverzicht (UPO) in uw persoonlijke, beveiligde omgeving 'Mijn pensioen'. Uw UPO vindt u daar in Mijn archief. Heeft u er voor gekozen het pensioenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen dan krijgt u geen exemplaar meer per post. U kunt uw gemaakte keuze wijzigen via Mijn pensioen. Kies daarin voor de tab 'Contactgegevens'.

Aanmelden bij SPF

Ja, de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is een wettelijk verplichtgestelde beroepspensioenregeling. Meer informatie en tips leest u bij informatie over aanmelden.

U meldt zich aan met het online aanmeldformulier. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, sturen wij u een welkomstbericht. Bij Aanmelden vindt u het aanmeldformulier en meer informatie over wat u nodig heeft om u aan te melden.

U bent in loondienst
Hoe stelt u uw deeltijdpercentage vast? Het deeltijdpercentage is gelijk aan het deeltijdpercentage zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

U bent zelfstandig of zelfstandig waarnemer
Hoe stelt u uw deeltijdpercentage vast? Het deeltijdpercentage is gelijk aan het aantal werkuren per jaar, uitgedrukt in een percentage van een voltijds aantal uren van 1.750 uur per jaar. Om dit te kunnen berekenen is er de Rekenhulp deeltijdpercentage (Excel).

Ja, u moet uw inkomen altijd omrekenen naar een jaarbedrag als u op 1 januari nog niet werkzaam was maar in de loop van het jaar gestart ben met werken als fysiotherapeut.

Voorbeeld: u was vanaf 1 juni in loondienst. Uw ontvangen loon van 1 juni tot en met 31 december was € 20.000,-. U hebt dan 7 maanden gewerkt. Uw jaarbedrag is dan € 34.285,71.
Berekening € 20.000,- / 7 maanden * 12 maanden = € 34.285,71.

Wij stellen uw jaarpremie altijd vast op basis van het inkomen dat u verdiend had als u het gehele jaar werkte. Maar u betaalt alleen premie over de maanden waarin u als fysiotherapeut werkzaam was.

Ja, bij downloads vindt u de uitleg onder Aanmelden bij SPF.

Uitleg formulier aanmelding SPF

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen hier automatisch bericht van via de gemeente. Heeft u een samenlevingscontract? Dan moet uw partner zelf aanmelden. Trouwde u in het buitenland? Meld uw partner dan ook zelf aan. Stuur een kopie van de huwelijksakte mee met het formulier.

Informatie over trouwen en samenwonen

U neemt deel (eventueel met terugwerkende kracht) per de datum dat u gestart bent met uw werkzaamheden.

Binnen 4 weken nadat u uw welkomstbericht ontvangen hebt, krijgt u uw eerste rekening. Wordt u met terugwerkende kracht aangemeld? Dan betaalt u het bedrag over de gehele periode. Let hierop als u toestemming geeft voor automatische afschrijving.

De jaarpremie is afhankelijk van uw bruto beroepsinkomen op jaarbasis. Bereken uw premie via de
Rekenhulp

Bent u (waarnemer) in loondienst? Dan is uw beroepsinkomen het belastbaar inkomen dat u verdient met fysiotherapeutische werkzaamheden, met uitzondering van het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Bent u zelfstandige? Dan gaat u uit van uw fiscale winst of resultaat van drie jaar geleden. Lees meer bij Inkomen opgeven.

Wanneer wij het door u ingevulde aanmeldformulier in behandeling nemen, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Na deze bevestiging ontvangt u binnen vier weken het welkomstbericht.

Afkoop van uw pensioenrechten

Heeft u een klein pensioen bij ons? Dan mag ons pensioenfonds dit pensioen afkopen. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt uw pensioen vanaf 2019 volgens de wet.

Een klein pensioen is lager dan € 484,09 (bedrag in 2019) bruto per jaar. De overheid past deze grens elk jaar aan.

Bent u na 1 januari 2018 gestopt als fysiotherapeut en weg bij SPF? Uw klein pensioen wordt na 2 jaar automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt niet meer afkopen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u wanneer het pensioen is overgedragen. Als u niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder heeft, proberen wij nog 5 jaar uw klein pensioen over te dragen. Als u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, mag u uw klein pensioen alsnog afkopen. Koopt u uw pensioen niet af na 5 jaar? Dan blijft het gewoon tot uw pensioendatum staan bij SPF. Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag uw klein pensioen wel nog vanaf de pensioendatum worden afgekocht. U krijgt het pensioen dan in 1 keer. En niet meer elke maand als u met pensioen gaat.

Bent u voor 1 januari 2018 gestopt als fysiotherapeut en weg bij SPF? Dan mogen we uw klein ouderdomspensioen na 2 jaar afkopen. Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag dit meteen vanaf uw pensioendatum.

Het is een recht van het pensioenfonds. U moet echter wel uw rekeningnummer doorgeven.

Nee, afkoop is een recht van het pensioenfonds. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan nemen wij contact met u op.

Soms kan dat. Ontvangt uw partner AOW-partnertoeslag of ontvangt u zelf een Anw, WW- of AOW-overbruggingsuitkering? Dan kan die omlaag gaan als uw pensioen wordt afgekocht en u in één keer een bedrag van ons krijgt. Om korting te voorkomen kan uitstel van de pensioendatum verstandig zijn. Maar uitstel kan met het oog op de belasting ook nadelig zijn. Twijfelt u aan wat verstandig is? Bespreek uw situatie dan met een financieel adviseur.

Premie betalen

U moet de premie zelf overmaken. De openstaande premie zal niet bij de volgende incassering geïnd worden.

U kunt uw machtiging automatische incasso per e-mail of schriftelijk intrekken. Het is erg belangrijk dat u op uw correspondentie uw deelnemersnummer vermeldt. Houdt u er rekening mee dat dit niet met onmiddellijke ingang verwerkt wordt en dat u de beëindiging ruim van tevoren meldt (ca. 4 weken).

Gebruik daarvoor het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekend machtigingsformulier, wordt de premie in het vervolg automatisch geïncasseerd.

Downloads

Alleen als u niet per automatische incasso betaalt maakt het betalingssysteem maandelijks een nota aan. U ontvangt in ieder geval één keer per jaar een jaarnota en bij iedere wijziging van uw premie ontvangt u hiervan bericht. Dit is een grote kostenbesparing voor het pensioenfonds, waardoor er meer pensioen voor de deelnemers opgebouwd kan worden.

Ja, dit is mogelijk. Uw werkgever kan dan een machtigingsformulier insturen. Hier moet duidelijk op vermeld staan dat het voor u (deelnemersnummer) bestemd is. Automatische incasso vanaf een voormalig Postbank-rekeningnummer levert problemen op vanwege de naam/nummer-controle bij de ING op deze rekeningnummers. De automatische incasso wordt namelijk altijd op uw naam uitgevoerd U blijft als deelnemer ook altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw pensioenpremie.

De betaling van uw pensioenpremie verloopt dan automatisch. U loopt niet tegen betalingsachterstanden aan. Automatische incasso is voor het pensioenfonds veel goedkoper. Als een pensioenpremie naar uw mening onjuist of onterecht is, kunt u deze na de incasso bovendien eenvoudig storneren bij uw bank. Dit is niet mogelijk bij handmatige betalingen, zoals bijvoorbeeld een ingeplande betalingsopdracht bij uw bank.

Partnerpensioen

Alle (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en ex-partners.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht. Uw scheiding is op het pensioenoverzicht verwerkt als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

De factor A is een bedrag in euro’s. Het geeft aan hoeveel pensioen u in een kalenderjaar hebt opgebouwd. De letter 'A' staat voor (pensioen)Aangroei. Uw factor A staat in uw pensioenoverzicht. U ontvangt dit pensioenoverzicht elk jaar van SPF.

U hebt de factor A nodig als u uw pensioen aanvult door betaling van premie voor een individuele lijfrente en uw belastingaangifte gaat invullen. Of de lijfrentepremie die u betaalt voor u fiscaal aftrekbaar is, hangt af van uw jaarruimte. U kunt per kalenderjaar berekenen hoeveel lijfrentepremie voor u aftrekbaar is. Deze berekening wordt de jaarruimteberekening genoemd. Jaarruimte ontstaat als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen.

Voor uw belastingaangifte over 2016 moet u de factor A van 2015 gebruiken. Met de factor A kunt u berekenen of u lijfrentepremie kunt aftrekken. Heeft u meerdere pensioenoverzichten gekregen? Dan telt u de bedragen van uw factor A bij elkaar op.

Wilt u met het oog op uw pensioenaanvulling weten hoeveel lijfrentepremie voor u fiscaal aftrekbaar is? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Met de rekenhulp lijfrentepremie kunt u berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft.

Afmelden bij SPF

U ontvangt binnen 4 weken nadat u het verzoek tot afmelding heeft ingediend een schriftelijke bevestiging. Als u een nota in de tussentijd ontvangen heeft voor een periode die niet voor u van toepassing is dan kunt u deze als niet verzonden beschouwen. Let wel, als u gebruikmaakt van automatische incasso dan kan het voorkomen dat de premie nog automatisch afgeschreven wordt. In dat geval wordt de premie na verwerking zo spoedig mogelijk gerestitueerd. U kunt de premie ook laten storneren door uw bank.

Als je in het buitenland woont, bouw je inderdaad geen AOW op. Dat betekent dat je later ook geen AOW ontvangt. Per jaar dat je in het buitenland woont, verlies je 2% van de totale aanspraak op AOW. Het reeds in Nederland opgebouwde deel blijft gewoon behouden. Onder voorwaarden is het mogelijk om de opbouw voor de AOW gedurende de buitenlandperiode voor eigen rekening voort te zetten. De site van de SVB geeft hierover meer informatie.

SVB/AOW en wonen in het buitenland

Afkoop is onder dezelfde voorwaarden mogelijk als voor binnenlandse gewezen deelnemers. Dat houdt in dat de waarde van het pensioen kan worden afgekocht na 2 jaar na einde deelname aan het pensioenfonds. En alleen als het jaarlijkse bruto pensioenbedrag lager is dan € 474,11 (2018).

Als het deelnemerschap vrijwillig wordt voortgezet, blijven de verzekeringen voor overlijden en beroepsarbeidsongeschiktheid in stand. Bij beëindiging van het deelnemerschap blijft alleen het reeds opgebouwde partnerpensioen en wezenpensioen in stand. Er is geen risicoverzekering meer voor toekomstige opbouw van partnerpensioen en premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

Zodra u geen werk meer heeft als fysiotherapeut valt u niet meer onder de verplichtstelling. U dient dit te melden bij het pensioenfonds. Echter, u kunt uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten.

Ja. U kunt op elk gewenst ogenblik stoppen. Maak dit dan kenbaar aan het pensioenfonds. U kunt daarna geen gebruik meer maken van de vrijwillige voortzetting.

U ontvangt automatisch na 3 jaar bericht van het pensioenfonds dat de vrijwillige deelname wordt stopgezet.

Het pensioenfonds houdt het gemiddelde aan van de premie die u in de afgelopen 5 jaar betaalde.

Beleggen

Het fonds maakt bij de beleggingskeuzes een afweging tussen de maatschappelijke argumenten en de invloed van die keuzes op een aantrekkelijk rendement. Het is het beleid van het pensioenfonds om het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB) regelmatig af te stemmen met de deelnemers via de deelnemersraad. Uit dit overleg blijkt dat deelnemers in het algemeen een duidelijke afweging willen zien tussen het MVB beleid en de invloed hiervan op de hoogte van het rendement dat het pensioenfonds haalt.

Het bestuur betrekt bij haar keuzes over de beleggingen actuele vraagstukken, waaronder klimaatverandering. Bij het beleggen in vastgoed streeft het fonds bijvoorbeeld naar een vermindering van de CO2-voetafdruk van de panden waarin wij beleggen.

De beleggingen van ons pensioenfonds hebben een lange horizon. Daar past verantwoord beleggen bij. Investeringen in bedrijven die onfatsoenlijk met hun omgeving, mensen of het milieu omgaan, vormen een risico. Daarom hanteert SPF bij de keuze van haar beleggingen de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze uitgangspunten gaan over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie.

Het pensioenfonds belegt niet in producenten van controversiële wapens, zoals anti-persoonsmijnen, chemische- en biologische wapens en clustermunitie. U vindt op deze website bij de downloads een actuele lijst met bedrijven en producenten waar SPF niet in belegt.

Beroepsarbeidsongeschiktheid en PVI

Als u beroepsarbeidsongeschikt bent en geen inkomen uit fysiotherapie meer hebt, betaalt u geen pensioenpremie meer. Uw pensioenopbouw stopt dan.

Ja, mits u voldoet aan de overige eisen die het fonds stelt om over te gaan tot vrijstelling van premiebetaling.

Uw premievrijstelling stopt dan inderdaad. Want zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering mag SPF u geen premievrijstelling meer verlenen.

De WAJONG geldt als inkomensvervangende uitkering. U komt dus in aanmerking voor premievrijstelling.

Uw huidige premievrijstelling loopt tot uw 65e jaar. Uw pensioendatum is 67 jaar. Vanaf uw 65e jaar bouwt u geen pensioen meer op.U kunt ervoor kiezen uw pensioen eerder dan 67 jaar in te laten gaan.

Over het algemeen is de WIA voldoende. Het UWV kan echter verlangen dat u andere arbeid verricht waardoor u geen recht heeft op een uitkering en daarmee op premievrijstelling. Een AOV met een dekking op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid biedt meer zekerheid op een uitkering en dus meer zekerheid op vrijstelling van premiebetaling.

Nee, helaas mag SPF de pensioenopbouw alleen premievrij voortzetten als er een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering is.

Inkomensvervangend kan een uitkering uit een broodfonds wel zijn. Maar omdat de uitkering uit het broodfonds een schenking is, is dit geen specifieke arbeidsongeschiktheidsuitkering; de wet noemt een broodfonds ook niet bij de definitie van arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Premievrijstelling bij invaliditeit. Als u wegens blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen, neemt het fonds, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van uw pensioenpremie over.

Wanneer u alle gevraagde stukken heeft ingestuurd, ontvangt u vanzelf bericht over de verdere gang van zaken rondom uw aanvraag tot premievrijstelling. De hele procedure kan meerdere maanden in beslag nemen. Uiteraard is het streven om uw aanvraag zo snel mogelijk af te ronden.

Het wettelijk minimum loon zoals opgenomen op de website van de Rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl

Beroepsinkomen algemeen

De premie wordt berekend aan de hand van uw beroepsinkomen minus de franchise (=pensioengrondslag), uw eventuele deeltijdpercentage en het premiepercentage dat voor u van toepassing is. Bereken eenvoudig uw premie via de Rekenhulp.

Meer over de berekening van uw premie vindt u bij Premie.

Jaarlijks ontvangt u van ons het verzoek uw inkomen over het afgelopen jaar door te geven via de website. Met deze opgave stellen wij de premie over het afgelopen jaar definitief vast. U ontvangt daarvan een afrekening. Ook de premie voor het lopende jaar wordt op deze opgave gebaseerd. Als uw verwachte beroepsinkomen voor het komende/lopende jaar sterk afwijkt van het voorgaande jaar, dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt tussentijds alleen een inkomensaanpassing aanvragen als uw inkomen met meer dan 25% gaat afwijken.

Uw kunt uw inkomen doorgeven via Mijn pensioen.

Wij stellen uw jaarpremie altijd vast op basis van het inkomen dat u verdiend had als u het gehele jaar werkte. Maar u betaalt alleen premie over de maanden waarin u als fysiotherapeut werkzaam was.

U kunt bij uw inkomensopgave via het deelnemersportaal meerdere bijlagen toevoegen. Zorgt u er voor dat deze samen niet groter zijn dan ongeveer 1,5Mb. Krijgt u nadat u op verzenden heeft gedrukt de melding “dit gedeelte van de website is niet bereikbaar” dan wordt dit meestal veroorzaakt doordat de bijlage(n) te groot zijn. Verklein in dat geval uw bijlage(n) en probeert u het nogmaals.

Wij vragen u bij de inkomensopgave over het afgelopen jaar stukken bij te sluiten. Dit zijn bijvoorbeeld de jaaropgave of een specificatie van de fiscale winst uit onderneming. U kunt deze alleen meesturen als u deze digitaal beschikbaar hebt. U kunt de stukken scannen of er een digitale foto van maken.

Ja, dan kan. Voor de aangifte IB is het belangrijk dat u de premie opgeeft die u daadwerkelijk hebt betaald in het jaar waarover u aangifte doet. (In 2019 geeft u dus de premie op die u in 2018 heeft betaald.) U vindt de betaalde premies op uw bankafschriften. Hieruit blijkt hoeveel premie u in 2018 aan ons heeft betaald.

Blijkt uit uw inkomensopgave 2018 dat u nog premie over dat jaar moet betalen? Geef die premie dan op bij de aangifte IB 2019! Want dit is premie die u betaalt in 2019.

Ja, u kunt u meer premie inleggen voor een hoger pensioen. De hoogte van de extra premie bedraagt 11%, 22% of 33% van uw reguliere premie.

U stelt uw deeltijdpercentage zelf vast. Het percentage dat u berekende kan afwijken van het percentage dat u voor het nieuwe jaar heeft vastgesteld. Daardoor kunnen uw premie en pensioenopbouw hoger of lager zijn geworden.

Zodra u de inkomensopgave via de website heeft afgerond krijgt u de melding die start met 'Inkomensopgave verstuurd'. Uw opgave is dan ontvangen. U krijgt dan ook een overzicht van de doorgestuurde gegevens via ‘Inkomensopgave downloaden’ bij Mijn pensioen.

De premie wordt verhoogd met het door u gekozen percentage (11%, 22% of 33% van de premie). Het leidt tot een verhoging van uw opbouwpercentage met het gekozen percentage. Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ziet u uitgewerkt wat de keuze tot extra premie aan extra aanspraken oplevert.

Bent u (waarnemer) in loondienst? Dan is uw beroepsinkomen het belastbaar inkomen dat u verdient met fysiotherapeutische werkzaamheden, met uitzondering van het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Bent u zelfstandige? Dan gaat u uit van uw fiscale winst of resultaat van drie jaar geleden. Lees meer bij Inkomen opgeven.

U ontvangt de afrekening van het afgelopen jaar én afgelopen maanden van het lopende jaar binnen twee maanden nadat u het formulier inkomensopgave hebt ingestuurd. Hebt u een verzoek gedaan tot aanpassing van uw inkomen (tussentijds)? Dan ontvangt u hiervan binnen vier weken een schriftelijke bevestiging.

Dit inkomen hoort niet bij het beroepsinkomen:

 • ziektewetuitkering van het UWV
 • WIA- of AOW-uitkering
 • uitkering via een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • werkloosheidsuitkering (zoals WW)

Beroepsinkomen loondienst of waarnemer in loondienst

U kunt de wijziging doorgeven via het 'formulier verwacht beroepsinkomen 2018'.

Startpagina 'inkomensopgave'

Ja, u moet uw gegevens doorgeven voor juiste vaststelling van uw beroepsinkomen over 2018. En eventueel kunt u een schatting voor 2019 doorgeven. Houd er wel rekening mee dat
 • de opgave of schatting gebaseerd moet zijn op een jaarbedrag en
 • u (straks) het formulier 'afmelden' invult om u af te melden.

Nee, u geeft het inkomen op dat u daadwerkelijk verdient. Alleen als u niet het hele jaar werkzaam was, moet u het wel omrekenen naar een jaarbedrag.

U telt uw beroepsinkomen als zelfstandige op bij uw beroepsinkomen als loondienst.

Startpagina 'inkomensopgave'

Beroepsinkomen zelfstandige of zelfstandig waarnemer

Geef eerst uw inkomen op over 2017 via het formulier inkomensopgave 2017. Om bezwaar te maken vult u het formulier bezwaar beroepsinkomen zelfstandige 2017 in. U vindt deze formulieren bij Downloads (onder Formulieren en toelichtingen daarop). Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, verwerken wij uw schatting in onze administratie. U ontvangt dan een (correctie)nota.

We kunnen helaas geen exacte termijn noemen. Na ontvangst van de gegevens gaan we ze beoordelen en verwerken. Vervolgens wordt een nieuwe premie vastgesteld. U ontvangt dan een correctienota in verband met een wijziging. Op de correctienota vindt u vervolgens meer informatie over het terugkrijgen van de te veel betaalde premie.

Nee, u kunt uw inkomensopgave alleen online doen, via Mijn pensioen. Hebt u problemen met inloggen? Kijk bij de veelgestelde vragen over inloggen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Nee, u hoeft voor 2019 geen inkomensgegevens aan ons te verstrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- U heeft in 2018 de maximale premie betaald.
- Uw fiscale winst voor aftrek van uw betaalde pensioenpremie en voor wijziging van de fiscale oudedagsreserve in 2016 was hoger dan het gemaximeerde beroepsinkomen.
- U werkte fulltime.

U mag een reële schatting maken van de fiscale winst die u voor 2019 verwacht.
Het gaat om de fiscale winst
vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en
vóór de ondernemersaftrek en
vermeerderd met de pensioenpremies die u ten laste van de winst gaat brengen.

Wij hebben uw winst op jaarbasis nodig
Voorbeeld: u werkt vanaf 1 juni. Uw winst vanaf 1 juni tot en met 31 december is € 20.000,-. U heeft dan zeven maanden gewerkt. Uw jaarbedrag is dan € 34.285,71. (Berekening: € 20.000,- / 7 maanden * 12 maanden = € 34.285,71)

U telt uw beroepsinkomen als zelfstandige op bij uw beroepsinkomen als loondienst.

Startpagina 'inkomensopgave'

Nee, dat mag niet. De belastingdienst bepaalt dat u niet méér pensioenpremie mag aftrekken voor de inkomsten belasting dan mag op basis van uw winstgegevens van 3 jaar geleden.

We adviseren u om alvast een bedrag te reserveren voor toekomstige premiewijzigingen. We bepalen uw pensioenpremie op basis van de winst uit onderneming van 3 jaar geleden. Als uw WUO per jaar in hoogte wisselt, verschillen ook de hoogte van uw pensioenpremie en pensioenopbouw. Hierin zit steeds 3 jaar vertraging. Hebt u in een bepaald jaar een hoge WUO? Dan is over 3 jaar uw pensioenpremie ook hoger.

Nee, voor 2019 moeten we uitgaan van uw fiscale winst van 2016. Er was in 2015, 2016 en 2017 een overgangsregeling. U kunt een beroep doen op de overgangsregeling als uw winst van 3 jaar terug niet representatief is voor uw inkomen in 2015, 2016 of 2017. U geeft dan een schatting door van uw winst uit onderneming (WUO). Dit mag alleen als de schatting van uw WUO lager is dan uw WUO van 3 jaar geleden. Deze overgangsregeling geldt alleen voor 2015, 2016 en 2017. Het doorgeven van de winst uit onderneming van 3 jaar terug is een wettelijke verplichting. Hoe u een beroep kunt doen op de overgangsregeling, leest u bij 'Hoe kan ik een beroep doen op de overgangsregeling?'

Dan kunt u niet al uw betaalde premie als kosten op uw winst in mindering brengen. Betaalt u in 2019 meer premie dan toegestaan is op basis van uw winst in 2016? Dan kunt u het meerdere dus niet aftrekken.

U neemt uw fiscale winst uit onderneming vóór de ondernemersaftrek. Daarbij telt u de pensioenpremies op, die u van uw omzet had afgetrokken in dat jaar. Als u gebruik maakt van de fiscale oudedagsreserve (FOR) moet u het wijzigingsbedrag (toename/afname) bij uw winst optellen/aftrekken.

Bijzonder partnerpensioen na scheiden

Als u een aanspraak heeft op bijzonder partnerpensioen, krijgt u 1 keer per 5 jaar een pensioenoverzicht. Daarop staat de hoogte van uw aanspraken op bijzonder partnerpensioen.

U dient de gemaakte afspraken (convenant/akte) naar ons toe te sturen. Wij toetsen dit aan het reglement (er moet expliciet afstand gedaan worden van het bijzonder Partnerpensioen).

Indien de bijzonder partnerpensioenrechten van uw ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens liggen mag het pensioenfonds deze aanspraken binnen 6 maanden afkopen.

Deeltijdpercentage loondienst of waarnemer in loondienst

U maakt een zo goed mogelijke schatting van het gemiddeld aantal uur dat u verwacht per week te gaan werken in 2019. Deze uren deelt u door het aantal uur dat bij uw werkgever als een volledige werkweek geldt.

Voorbeeld: u verwacht gemiddeld 15 uur per week te werken. Bij uw werkgever is 38 uur per week fulltime. Uw deeltijdpercentage is dan 15/38 = 39%

U berekent het gemiddelde deeltijdpercentage over de verschillende periodes. U vermenigvuldigt per periode uw deeltijdpercentage met de gewerkte maanden. Uiteindelijk telt u al deze percentages bij elkaar op. Dit totaal deelt u door de totale periode.

Voorbeeld: uw deeltijdpercentage in januari en februari was 40%.
In maart tot en met juni was dat 35%.
Van juli tot en met december was uw deeltijdpercentage 80%.
2 * 40% + 4 * 35% + 6 * 80% = 700%
12 gewerkte maanden, uw gemiddelde deeltijdpercentage is 700/12 = 58%

U telt uw deeltijdpercentage als zelfstandige op bij uw deeltijdpercentage als in loondienst.

Startpagina 'inkomensopgave'

Gebruik hiervoor de rekenhulp deeltijdpercentage (Excel), bij Downloads.

Startpagina 'inkomensopgave'

Deeltijdpercentage zelfstandige of zelfstandig waarnemer

U moet de inkomensopgave uiterlijk 1 april 2019 aan ons opsturen. Zijn uw gegevens niet definitief voor 1 april 2019, doet u dan uw opgave op basis van uw voorlopige aangifte. Stuurt u ook de bevestiging van bezwaar of uitstel mee.

We ontvangen graag de volgende stukken voor uw inkomensopgave 2019:

 • Aangifte inkomstenbelasting 2016
 • Definitieve aanslag 2016
 • een bewijsstuk waaruit het bedrag van de pensioenpremie 2016 blijkt die ten laste is gebracht van de winst of het resultaat over 2016.

Voor vaststelling van uw pensioenpremie voor 2016 hebben we wel een deeltijdpercentage van u nodig. U kunt de rekenhulp op onze website gebruiken. U mag wel achteraf uw deeltijdpercentage aanpassen als blijkt dat uw schatting onjuist was.

U telt uw deeltijdpercentage als zelfstandige op bij uw deeltijdpercentage als in loondienst.

Startpagina 'inkomensopgave'

Gebruik hiervoor de rekenhulp deeltijdpercentage (Excel), bij Downloads.

Startpagina 'inkomensopgave'

Dat kan inderdaad nog gecontroleerd worden. U ontvangt daarvan van ons dan bericht.

Financiële situatie van SPF

Dan hebt u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Op uw pensioenoverzicht vindt u de factor A van het afgelopen jaar. U gebruikt altijd de factor A van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover u aangifte doet. Twijfelt u aan wat verstandig is? Bespreek uw situatie dan met een financieel adviseur.

Partnerpensioen

Als u een aanspraak heeft op bijzonder partnerpensioen, krijgt u 1 keer per 5 jaar een pensioenoverzicht. Daarop staat de hoogte van uw aanspraken op bijzonder partnerpensioen.

Overlijdt u tijdens uw actieve deelname? Dan ontvangt uw partner ongeveer 70% van het pensioen wat u zou opbouwen tot en met uw 67ste vermeerderd met een aanvulling. Bent u niet (meer) actief deelnemer? Dan ontvangt uw partner 70% van het tot dan toe opgebouwde pensioen.

U dient de gemaakte afspraken (convenant/akte) naar ons toe te sturen. Wij toetsen dit aan het reglement (er moet expliciet afstand gedaan worden van het bijzonder Partnerpensioen).

De pensioenregeling van SPF voorziet standaard in een opbouw voor partnerpensioen. Alleen als u een partner heeft wordt dit aan een partner toegewezen. Als u pensioneert en u heeft geen partner, dan wordt het opgebouwde partnerpensioen uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen voor u. U hoeft hier niets voor te doen.

Het partnerpensioen wordt automatisch uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen als u pensioneert en u heeft geen partner. Als u wel een partner heeft moet die toestemming geven om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Indien de bijzonder partnerpensioenrechten van uw ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens liggen mag het pensioenfonds deze aanspraken binnen 6 maanden afkopen.

Als u overlijdt valt een aanzienlijk deel van het gezamenlijk inkomen weg. Dit kan erg vervelende financiële gevolgen hebben voor uw nabestaanden.

U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Onze administratie is gekoppeld aan de gemeentelijke basisadminstratie (GBA). In geval van uw overlijden nemen wij contact op met uw nabestaanden.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen hier automatisch bericht van via de gemeente. Heeft u een samenlevingscontract? Dan moet uw partner zelf aanmelden. Trouwde u in het buitenland? Meld uw partner dan ook zelf aan. Stuur een kopie van de huwelijksakte mee met het formulier.

Informatie over trouwen en samenwonen

Als u overlijdt, ontvangt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioenuitkering dat u tot uw overlijden hebt opgebouwd, vermeerderd met een aanvulling. Deze aanvulling is 100% van het ouderdomspensioen dat u vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum zou hebben opgebouwd. De uitkering is dus hoger dan het opgebouwde partnerpensioen. Om dit risico te dekken betaalt u iets meer premie als uw partner aangemeld is bij het pensioenfonds. Hoeveel u betaalt, berekent u met de Rekenhulp

Pensioenfonds en -regeling

Het pensioenfonds SPF voert de pensioenregeling uit. De deelnemersvereniging DPF gaat over de inhoud van pensioenregeling. Alle leden van de Deelnemersvereniging hebben stemrecht en daarmee dus invloed op de inhoud van de regeling.

Deelnemers aan de pensioenregeling die dus wel pensioen opbouwen bij SPF, maar die geen lid zijn van de deelnemersvereniging DPF, hebben geen stemrecht. Op de websites van DPF en SPF vindt u telkens de meest actuele informatie. Leden van DPF worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering waar zij hun stem kunnen laten horen. Als er een ingrijpende wijziging van de regeling voorligt, worden alle leden van DPF benaderd voor een schriftelijke stemronde.

Vanuit het pensioenfonds is er speciale aandacht voor pensioenvoorlichting bij de hogescholen. We verzorgen presentaties op hogescholen om inzicht te bieden in onze pensioenregeling. Daarbij delen we met de studenten ook onze zorgen over de inkomensproblematiek en het feit dat er geen CAO is met pensioen als arbeidsvoorwaarde. Daarnaast stellen we onze brochure 'Maak op tijd kennis met SPF' beschikbaar. Ook bieden wij informatie over het pensioenfonds aan voor de intranetpagina’s van de hogescholen.

Dit is de pensioenregeling met hogere opbouw. Deze regeling was vanaf 2011 tot 2016 de verplichte regeling voor nieuwe en herintredende deelnemers. Omdat de Basisregeling voor veel fysiotherapeuten onvoldoende bleek hadden deelnemers in 2010 om deze regeling gevraagd.

Op 1 april 1978 is de verplichtstelling voor de beroepspensioenregeling voor de Fysiotherapeuten afgegeven. In het verleden is gekozen voor een bescheiden pensioenopbouw zodat de beroepsgroep vrij was om, naast de verplichte pensioenregeling, zelf pensioenvoorzieningen te treffen. Omdat de pensioenregeling gold voor zowel fysiotherapeuten in loondienst als zelfstandigen én de inkomens vaak afwijken, is gekozen voor een structuur waarbij beide groepen op hetzelfde premieniveau uitkomen en dezelfde pensioenopbouw hebben. Omdat in de praktijk blijkt dat zelfstandigen een hoger inkomen hebben dan mensen in loondienst heeft een zelfstandige relatief een lager pensioen dan een fysiotherapeut in loondienst.

Omdat die overstap ook gevolgen heeft voor het pensioen dat hij of zij krijgt als u zou overlijden. Uw partner krijgt dan veel minder pensioen. Ook het wezenpensioen is dan lager.

Premienota's

Het pensioenfonds incasseert de premie altijd rond de 1ste van de maand.

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
ABN AMRO Bank
45.51.19.945
IBAN: NL57ABNA0455119945
BIC: ABNANL2A

Bij te late premiebetaling ontstaat er renteverlies voor het fonds. Om dit verlies te beperken draagt SPF het incasseren van de premie sinds 2013 eerder over aan de deurwaarder.

SPF begrijpt dat het voor individuele deelnemers soms moeilijk is om op tijd de pensioenpremie te betalen. Maar het is er van overtuigd dat het besluit om de deurwaarder eerder in te zetten in het belang is van alle deelnemers. Op tijd pensioenpremie betalen is belangrijk. Het fonds kan daarmee pensioenen tijdig uitbetalen en beleggingsopbrengsten realiseren. Dat laatste is nodig om de opgebouwde pensioenen periodiek te kunnen verhogen.

In eerste instantie wordt de restitutie verrekend met eventueel openstaande premies. Vervolgens vragen wij u uw rekeningnummer door te geven waarop wij de teruggave kunnen storten.

Dit is op dit moment geen mogelijkheid, als dit in de toekomst mogelijk is zullen wij onze deelnemers hierover berichten.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u de premienota niet in 1 keer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u zich met terugwerkende kracht heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Het is dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen. We hanteren 3 voorwaarden:

 • de betalingsregeling gebeurt via automatische incasso
 • u betaalt de reglementaire rente in verband met uitgestelde betaling
 • u komt de lopende verplichtingen stipt na.

Neem voor het treffen van een betalingsregeling telefonisch contact met ons op.

Vanaf het moment dat u werkt als fysiotherapeut in de vrije praktijk, bent u (verplicht) deelnemer aan de regeling. Zodra de eerste premie is voldaan rendeert deze direct voor uw pensioen. Maar pensioen is meer dan een uitkering op uw pensioendatum. Bij een eventueel overlijden zijn uw nabestaanden direct verzekerd van het nabestaandenpensioen vanuit het fonds en bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid bent u verzekerd voor vrijstelling van premiebetaling. De dekking van deze verzekeringen gaat in vanaf de eerste dag en daarvoor moet vooraf premie worden afgedragen. Bereken uw premie via de:

Premiecalculator

Als u gebruik maakt van automatisch incasso, dan ontvangt u geen maandelijkse nota’s meer. Alleen als uw gegevens wijzigen die invloed hebben op de hoogte van uw premie ontvangt u eenmalig een nota.

Wijzigingen doorgeven

Via het formulier 'Wijzigen rekeningnummer pensioenuitkering' dat u vindt onder ‘downloads’, kunt u uw rekeningnummer voor het overmaken van uw pensioenuitkering wijzigen. Het kost tijd om uw rekeningnummer in het systeem te wijzigen. Geef de gewenste wijzigingen daarom ruim van tevoren aan ons door (ongeveer 4 weken voor de gewenste ingangsdatum).

Jaarlijks ontvangt u van ons het verzoek uw inkomen over het afgelopen jaar door te geven via de website. Met deze opgave stellen wij de premie over het afgelopen jaar definitief vast. U ontvangt daarvan een afrekening. Ook de premie voor het lopende jaar wordt op deze opgave gebaseerd. Als uw verwachte beroepsinkomen voor het komende/lopende jaar sterk afwijkt van het voorgaande jaar, dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt tussentijds alleen een inkomensaanpassing aanvragen als uw inkomen met meer dan 25% gaat afwijken.

Uw kunt uw inkomen doorgeven via Mijn pensioen.

U meldt zich aan met het online aanmeldformulier. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, sturen wij u een welkomstbericht. Bij Aanmelden vindt u het aanmeldformulier en meer informatie over wat u nodig heeft om u aan te melden.