Uw pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is het beroepspensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten. SPF is eigenaar van het pensioenvermogen. Wij beleggen uw pensioenpremies op een zo goed mogelijke manier. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. Wij zorgen er dus ook voor dat uw pensioen op een goede manier geadministreerd wordt en u op tijd uw pensioen uitbetaald krijgt.

Deelname verplicht
SPF voert de pensioenregeling uit die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht heeft gesteld voor alle in Nederland werkzame fysiotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk.

Met de verplichtstelling is tegemoet gekomen aan de behoefte onder beroepsgenoten om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen. In de wet is geregeld dat een beroepspensioenregeling alleen verplicht gesteld kan worden als er voldoende draagvlak voor is bij de beroepsgenoten en er solidariteit binnen de beroepspensioenregeling is. De Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF) is eigenaar van de beroepspensioenregeling en ziet er, onder andere, op toe dat het draagvlak en solidariteit onder de beroepsgenoten is gewaarborgd.

Wanneer neemt u als fysiotherapeut verplicht deel aan de SPF-pensioenregeling?
Iedere fysiotherapeut die in Nederland als fysiotherapeut werkzaam is én niet onder de verplichte pensioenregeling van ABP of PFZW valt, neemt in principe verplicht deel aan de SPF-pensioenregeling en betaalt premie. De SPF-pensioenregeling is dus verplicht voor de fysiotherapeuten die inkomsten hebben uit fysiotherapie in de eerstelijns gezondheidszorg. Dit geldt ongeacht of u in loondienst, als zzp'er, als zelfstandig ondernemer of als DGA van een BV werkzaam bent.

Wanneer bent u als fysiotherapeut werkzaam volgens SPF?
SPF legt de begrippen als zodanig werkzaam en inkomsten uit fysiotherapie ruim uit en bekijkt die in onderlinge samenhang. Allereerst geldt dat iemand alleen als fysiotherapeut werkzaam kan zijn als hij of zij zich fysiotherapeut mag noemen én ingeschreven staat in het BIG-register. Vervolgens gaat het erom dat er inkomsten zijn uit fysiotherapie. Hiervoor is het niet nodig dat u echt patiënten behandelt. Ook inkomsten uit fysiotherapie die komen uit acquisitie, managementtaken, administratie, onderhoud en het eigenaarschap van de praktijk zijn indicatoren voor het als fysiotherapeut werkzaam zijn. Fysiotherapeuten die bijvoorbeeld aan het einde van hun carrière steeds minder of geen patiënten meer behandelen, maar wel nog managementtaken en dergelijke uitvoeren blijven zo toch pensioen opbouwen.