Uw pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is het beroepspensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten. SPF is eigenaar van het pensioenvermogen. Wij beleggen uw pensioenpremies op een zo goed mogelijke manier. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. Wij zorgen er dus ook voor dat uw pensioen op een goede manier geadministreerd wordt en u op tijd uw pensioen uitbetaald krijgt.

Deelname verplicht
SPF voert de pensioenregeling uit die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht heeft gesteld voor alle in Nederland werkzame fysiotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk. Dit betekent dat alle zelfstandig werkende fysiotherapeuten in Nederland en de bij hen werkzame fysiotherapeuten in loondienst verplicht zijn deel te nemen aan het fonds. De regels voor deze verplichtstelling staan in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Met de verplichtstelling is tegemoet gekomen aan de behoefte onder beroepsgenoten om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen. In de wet is geregeld dat een beroepspensioenregeling alleen verplicht gesteld kan worden als er voldoende draagvlak voor is bij de beroepsgenoten en er solidariteit binnen de beroepspensioenregeling is. De Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF) is eigenaar van de beroepspensioenregeling en ziet er, onder andere, op toe dat het draagvlak en solidariteit onder de beroepsgenoten is gewaarborgd.

Karakter van SPF
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, statutair gevestigd te Amersfoort, is opgericht op 9 oktober 1973. De stichting voert vanaf 1 april 1978 de pensioenregeling uit. De laatste statutenwijziging was op 1 november 2018. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188538. Het fonds is aangesloten bij koepelorganisatie de Pensioenfederatie.).