Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. Sillen
  • Mevrouw M.P.G. Hofmans-Weijman (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer J.H. Sluis
  • De heer A. Barszczowski
  • De heer B. de Berg (aspirant-bestuurslid)i
Berg

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.

Data bestuurs en deelnemersraadsvergaderingen

Maand

Datum

Januari

Woensdag 31 januari 2018

Februari

-

Maart

Woensdag 7 maart 2018

Woensdag 21 maart 2018 (DR)

April

-

Mei

Woensdag 16 mei 2018

Juni

Woensdag 13 juni 2018 (jaarwerkvergadering)

Juli

Woensdag 18 juli 2018

Augustus

-

September

Woensdag 5 september 2018

Woensdag 19 september 2018 (DR)

Oktober

Woensdag 31 oktober 2018

November

Woensdag 7 november 2018 (DR)

December

Woensdag 12 december 2018

Woensdag 19 december 2018