Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. Sillen
  • Mevrouw M.P.G. Hofmans-Weijman (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer J.H. Sluis
  • De heer A. Barszczowski
  • De heer B. de Berg (aspirant-bestuurslid)i
Berg

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.

Vergaderdata bestuur 2018 en 2019

Maandvergaderdatum
December 201812 december 2018
19 december 2018
Januari12 januari 2019
Februari-
Maart13 maart 2019
April10 april 2019 fysiopensioenforum
Mei15 mei 2019
Juni19 juni 2019
Juli10 juli 2019
Augustus-
September11 september 2019
25 september 2019 fysiopensioenforum
Oktober30 oktober 2019
31 oktober 2019 fysiopensioenforum
November-
December11 december 2019
25 december 2019