Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. Sillen
  • Mevrouw C. Vermeulen
  • Mevrouw M.P.G. Hofmans-Weijman (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer J.H. Sluis
  • De heer A. Barszczowski
  • De heer B. de Berg (aspirant-bestuurslid)i
Vermeulen Berg

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.

Bij downloads-bestuur vindt u de lijst met nevenfuncties van de bestuursleden.

Data bestuurs en deelnemersraadsvergaderingen

Maand

Datum

Januari

Woensdag 25 januari 2017

Februari

-

Maart

Woensdag 8 maart 2017

Woensdag 22 maart 2017 (DR)

April

Woensdag 26 april 2017

Mei

Woensdag 31 mei 2017

Juni

Woensdag 14 juni 2017 (jaarwerkvergadering)

Juli

Woensdag 19 juli 2017

Augustus

-

September

Woensdag 6 september 2017

Woensdag 20 september 2017 DR

Oktober

-

November

Woensdag 1 november 2017

Woensdag 8 november 2017 (DR)

December

Woensdag 13 december 2017

Woensdag 20 december 2017

(beleggingsplannen 2018)