Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. (René) van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. (Wil) Sillen
  • De heer J.H. (Jochem) Sluis
  • De heer A. (Adam) Barszczowski
  • De heer B. (Ben) de Berg
Berg   

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.

Vergaderdata bestuur 2019/2020

Maand vergaderdatum
September 25 september 2019 fysiopensioenforum
Oktober 30 oktober 2019
November -
December 11 december 2019
18 december 2019
Januari 29 januari 2020
Februari -
Maart 11 maart 2020 - Fysiopensioenforum
18 maart 2020
April -
Mei 13 mei 2020
Juni 10 juni 2020 – Fysiopensioenforum (optioneel)
17 juni 2020
Juli 8 juli 2020
Augustus -
September 16 september 2020
23 september - Fysiopensioenforum
Oktober 28 oktober 2020
November -
december 9 december 2020
16 december 2020