Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat nu uit 8 leden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit deze personen:
Klik op een foto om in een apart scherm meer te lezen over een bestuurslid.

D. van den Heuvel

T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel
(voorzitter)

W. Sillen

W. (Wil) Sillen

J. Sluis

J.H. (Jochem) Sluis

A. Barsczowski

A. (Adam) Barszczowski

Berg

B. (Ben) de Berg

wouter molenaar

W. (Wouter) Molenaar

Josine Stammen

J. (Josine) Stammen

Maaike Hof

M. (Maaike) Hof