Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat nu uit 7 leden en 2 aspirantleden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. (René) van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. (Wil) Sillen
  • De heer J.H. (Jochem) Sluis
  • De heer A. (Adam) Barszczowski
  • De heer B. (Ben) de Berg
  • De heer W. (Wouter) Molenaar
  • Mevrouw J. Stammen (aspirant)
  • Mevrouw M. Hof (aspirant)
D. van den Heuvel R. van Pommeren W. Sillen
J. Sluis A. Barsczowski Berg
wouter molenaar Josine Stammen Maaike Hof

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.