Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat nu uit 7 leden en 2 aspirantleden. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPF, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het bestuur treden om de 6 jaar af en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw T.P.J.A. (Doreth) van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer R. (René) van Pommeren (secretaris)
  • De heer W. (Wil) Sillen
  • De heer J.H. (Jochem) Sluis
  • De heer A. (Adam) Barszczowski
  • De heer B. (Ben) de Berg
  • De heer W. (Wouter) Molenaar
  • Mevrouw J. Stammen (aspirant)
  • Mevrouw M. Hof (aspirant)
Berg Josine Stammen Maaike Hof

Klik op een foto en lees meer informatie over het bestuurslid.

Vergaderdata bestuur 2020/2021

 Maand dag  activiteit
2020
Oktober 28 Bestuursvergadering 
November  
December 9
16 
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering (reserve) 
2021
Januari  27 Bestuursvergadering 
Februari    
Maart  17 Bestuursvergadering
Maart  3 Fysiopensioenforum
Mei  12 Bestuursvergadering
Juni  9
16

Fysiopensioenforum (optioneel)
Bestuursvergadering

Juli  7 Bestuursvergadering
Augustus    
September   8
15
Bestuursvergadering
Fysiopensioenforum
Oktober  27 Bestuursvergadering
November    
December  8
15
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering