Pensioenoverzicht (UPO)

Weet u al hoeveel pensioen u straks krijgt? In uw pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden.

Uw UPO staat in Mijn Pensioen
In Mijn pensioen hebben we alle belangrijke informatie over uw pensioen verzameld. U kunt daar bijvoorbeeld uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken.

U krijgt dit overzicht 1 keer per jaar
Bent u niet meer werkzaam als fysiotherapeut? Dan ontvangt u 1 keer per 5 jaar een overzicht.

U kunt zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat veranderingen in uw leven voor gevolgen hebben voor uw pensioen? Dat berekent u zelf met de pensioenplanner in Mijn pensioen! Ook berekent u wat u ontvangt als u met pensioen gaat.

Heeft u pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen?
Kijk dan eens op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u al uw AOW- en pensioenbedragen overzichtelijk bij elkaar.

Wilt u meer weten over uw pensioenoverzicht (UPO)?
Lees de antwoorden bij de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. Of neem contact met ons op.

Pensioenoverzicht

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u uw pensioenoverzicht 1 keer in de 5 jaar.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

Ieder jaar ontvangt u een nieuwe papieren versie van uw UPO. Hiermee komen de overzichten van voorgaande jaren te vervallen. Bij wijze van uitzondering kan uw pensioenfonds een kopie verstrekken. Via Mijn pensioen kunt u uw digitale UPO inzien en uitprinten.

Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.

SPF is een beroepspensioenfonds. De kans bestaat dat een deelnemer na een onderbreking in de deelname aan de pensioenregeling wederom deelneemt in de regeling van het fonds. Het tonen van de datum van de oorspronkelijke datum van aanvang pensioenopbouw kan de suggestie wekken dat er vanaf het moment van aanvang pensioenopbouw tot de datum van het UPO jaarlijks pensioen is opgebouwd. Dit hoeft niet het geval te zijn. Om die reden kiest het fonds ervoor het vermelden van de datum aanvang pensioenopbouw niet op te nemen op het UPO.

Alle (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en ex-partners.