Gedragscode

Als pensioenfonds nemen we de verplichting op ons om open en transparant te zijn naar onze deelnemers. We verplichten onszelf ook om verantwoording over ons beleid af te leggen tegenover alle belanghebbenden van ons fonds. Daarmee voldoen we aan afspraken binnen de sector in het kader van ‘goed pensioenfondsbestuur’ (pension fund governance).

Integer handelen
In onze gedragscode staat hoe we de integriteit van ons pensioenfonds en onze bestuursleden willen waarborgen. Bijvoorbeeld wat juist gedrag is bij belangenconflicten, nevenfuncties en persoonlijke transacties. Met het maken van deze afspraken kunnen we conflicten tussen de belangen van het pensioenfonds en privébelangen voorkomen. Lees meer in de Gedragscode (pdf).

Deskundigheid van onze bestuurders
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt deskundigheidseisen aan pensioenfondsbestuurders. Als bestuur zien we erop toe dat we als geheel, maar ook als individueel bestuurslid voldoende kennis en vaardigheden hebben om aan onze verantwoordelijkheid als bestuurslid te kunnen voldoen. Als het nodig is, schakelen we externe adviseurs in. Bijvoorbeeld op het gebied van accountancy, actuariële ondersteuning of juridische zaken.