Gedragscode

In de gedragscode leest u hoe wij zorgen voor integriteit van het pensioenfonds en de bestuursleden. Er staan regels in zodat conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen voorkomen worden.

Pension Fund Governance
De gedragscode is een onderdeel van een groter geheel (Pension Fund Governance). Pension Fund Govenance moet zorgen voor meer openheid en transparantie naar de aangesloten deelnemers. Daarnaast moeten alle pensioenfondsen verantwoording afleggen over het beleid aan alle belanghebbenden. Dit moet het vertrouwen in de sector en in de pensioenfondsen vergroten.

SPF en geschiktheid van zijn bestuurders
Het bestuur van SPF zorgt ervoor dat het bestuur als geheel maar ook de bestuursleden afzonderlijk over voldoende kennis en vaardigheden beschikken zodat zij aan hun verantwoordelijkheid als bestuurslid voldoen. Dit wordt o.a. gedaan door het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van opleidingen en cursussen en het afleggen van toetsen. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet hierop toe. Waar nodig maakt het bestuur op structurele dan wel incidentele basis gebruik van externe adviseurs. Het fonds maakt op dit moment gebruik van adviseurs op het gebied van accountancy, actuariƫle ondersteuning, juridische zaken en communicatie.