Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over hoe het beleid tot stand komt en de manier waarop het is uitgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van het pensioenfonds en bestaat uit 5 leden. Minstens 1 van de leden van het verantwoordingsorgaan is een gepensioneerde.

Deze personen maken deel uit van het verantwoordingsorgaan:

Naam/woonplaats Huidige functie Termijn
Mevrouw E. Visser
(Bodegraven)
Lid verantwoordingsorgaan 2e termijn
I. de Lijster (Heythuysen)
Lid verantwoordingsorgaan 1e termijn
H. Paauw (Heino)
Lid verantwoordingsorgaan 1e termijn
H. Teunissen (Capelle a/d IJssel)
Lid verantwoordingsorgaan 1e termijn
J.H. Vos (Bunnik)
Lid verantwoordingsorgaan 1e termijn
Mevrouw J.C.M. Maas
Aspirant lid verantwoordingsorgaan (Aspirant)

Deskundigheid
Aan het verantwoordingsorgaan worden deskundigheidseisen gesteld die voldoen aan de eisen die De Nederlandsche Bank op dit gebied stelt aan de individuele pensioenfondsbestuurder.

Met het oog op de deskundigheid en de noodzakelijke tegenspraak die het verantwoordingorgaan moet kunnen bieden bij het vormen van haar oordeel over gevoerd beleid, is het bestuur van mening dat ook het deskundigheidsniveau van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan overeen moet komen met de deskundig- heidseisen voor de individuele pensioenfondsbestuurder.

Bij Downloads vindt u het reglement van het Verantwoordingsorgaan.