Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over hoe het beleid tot stand komt en de manier waarop het is uitgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van het pensioenfonds en bestaat uit 5 leden. Minstens 1 van de leden van het verantwoordingsorgaan is een gepensioneerde.

Deze personen maken deel uit van het verantwoordingsorgaan:

Naam Voornaam Termijn
De heer H. Teunissen Henk 1e termijn
Mevrouw J.C.M. Maas José 1e termijn
Mevrouw M.M. van Lierop Marloes 1e termijn
De heer J.M. Quist Jasper 1e termijn
De heer W. Langoor Willem 1e termijn

Deskundigheid
Aan het verantwoordingsorgaan worden deskundigheidseisen gesteld die voldoen aan de eisen die De Nederlandsche Bank op dit gebied stelt aan de individuele pensioenfondsbestuurder.

Met het oog op de deskundigheid en de noodzakelijke tegenspraak die het verantwoordingorgaan moet kunnen bieden bij het vormen van haar oordeel over gevoerd beleid, is het bestuur van mening dat ook het deskundigheidsniveau van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan overeen moet komen met de deskundigheidseisen voor de individuele pensioenfondsbestuurder. Meer hierover vindt u in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.