Verantwoordingsorgaan

Binnen ons pensioenfonds is het toezicht in verschillende organen geregeld. Het verantwoordingsorgaan van SPF beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur, het beleid dat het bestuur gevoerd heeft en beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt deskundigheidseisen aan pensioenfondsbestuurders. Het bestuur van SPF vindt dat deze eisen ook moeten gelden voor leden van het verantwoordingsorgaan. Deze deskundigheid is nodig om het beleid te kunnen beoordelen, maar ook om voldoende tegenwicht te kunnen bieden en een goede gesprekspartner te zijn.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 5 leden. Minstens 1 van deze leden is een gepensioneerde. Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal 4 keer per jaar. Verantwoordingsorgaan en het dagelijks bestuur vergaderen elk kwartaal samen. Lees meer in het reglement van het Verantwoordingsorgaan (pdf).

Henk Theunissen

De heer H.S. (Henk) Teunissen

José Maas

Mevrouw J.C.M. (José) Maas

Marloes van Lierop

Mevrouw M.M. (Marloes) van Lierop

               Jasper Quist

               De heer J.M. (Jasper) Quist

            Willem Langoor

            De heer W. (Willem) Langoor