Deelnemersvereniging

Het pensioenfonds heeft een beroepspensioenvereniging: de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF). Het bestuur van DPF bestaat uit drie bestuursleden en wordt ondersteund door een verenigingsraad. DPF is de opdrachtgever voor uitvoering van de pensioenregeling.

Belangrijkste taak van de deelnemersvereniging
De belangrijkste wettelijke taak is aantonen dat er voldoende draagvlak is voor een eigen pensioenregeling voor fysiotherapeuten. De overheid toetst iedere vijf jaar via DPF of er draagvlak is voor onze pensioenregeling. Met uw lidmaatschap laat u zien dat u kiest voor een eigen pensioenregeling en dat u ook in de toekomst wilt genieten van de schaalvoordelen van de pensioenregeling van onze eigen beroepsgroep. Er is sprake van voldoende draagvlak als minstens 60% van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling lid is van de vereniging.

Andere taken van de vereniging zijn onder andere:

  • het in de Algemene Vergadering vaststellen van wijzigingen in de pensioenregeling (na stemming onder alle leden conform het huishoudelijk reglement van DPF);
  • het voordragen van vertegenwoordigers uit de beroepsgroep voor een positie in het pensioenfondsbestuur;
  • het kiezen van vertegenwoordigers uit de beroepsgroep voor een positie in het bestuur van DPF of in de verenigingsraad;
  • het aanvragen en nader vormgeven van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling.

DPF behartigt uw belangen en dankzij de vereniging realiseert u voordelen bij uw pensioenopbouw. Door collectiviteit en solidariteit streeft DPF naar een goede pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats, die alle leden van de vereniging kunnen bezoeken. Het doel van deze algemene ledenvergadering is onder andere:

  • het goedkeuren van belangrijke besluiten over de inhoud van de pensioenregeling (na stemming onder alle leden conform het huishoudelijk reglement van DPF);
  • het goedkeuren van het jaarverslag van de deelnemersvereniging;
  • het houden van stemmingen.

Contactgegevens
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten
Postbus 5100
5004 EC Tilburg
(013) 461 00 10
E-mail: dpf@pensioenmail.nl

Naar de website van deelnemersvereniging DPF