Conversie op pensioendatum

U kunt kiezen voor een hoger pensioen. Dat heet conversie.

Wat is conversie bij pensioneren?
Met conversie zet u uw pensioenuitkering om. U kiest ervoor om uw pensioenuitkering te verhogen in ruil voor vermindering van de jaarlijkse indexatie met 3 procentpunten.

Conversie: hoe werkt dat?
Normaal gesproken ontvangt u uw opgebouwde pensioen. Uw opgebouwde pensioen wordt elk jaar verhoogd met een bepaald percentage. Die verhoging (toeslag) is bedoeld om de inflatie te compenseren.

Als u kiest voor conversie, ontvangt u een hoger pensioen. Maar de jaarlijkse verhoging (toeslag) is dan 3 procentpunten lager. Dat betekent dat bij een verhoging van minder dan 3%, uw pensioenuitkering daalt.

Partner- en wezenpensioen omzetten
Het partner- en wezenpensioen wordt automatisch omgezet. Heeft u een partner? Dan moet uw partner schriftelijk toestemming geven.

Rekenvoorbeeld: conversie op pensioendatum
Een deelnemer heeft op 67-jarige leeftijd een pensioen opgebouwd van € 14.000,- bruto per jaar. Deze deelnemer kiest voor conversie. Door conversie wordt het pensioen op pensioendatum eenmalig verhoogd met ongeveer 43%, van € 14.000,- naar € 19.962,60 bruto per jaar. Maar de jaarlijkse verhoging van de pensioenuitkering wordt verminderd met 3 procentpunten.

Stel dat in het eerste jaar na pensionering de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 2%. Deelnemers die kozen voor conversie ontvangen dan geen 2% verhoging maar 1% verlaging. Zónder toepassing van conversie is de pensioenuitkering € 14.000,- plus 2% = € 14.280,-. Het geconverteerde pensioen is na verhoging € 19.962,60 minus 1% = € 19.763,-.