Dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten volgens de wet financiële buffers hebben. Geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. Of SPF genoeg geld heeft om uw pensioen en de pensioenen van uw collega’s nu en in de toekomst te betalen? Dat zien we aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers). De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Voorbeeld
bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor elke euro die we moeten betalen € 1,10 in kas.

We maken onderscheid tussen 2 dekkingsgraden: actueel en beleidsdekkingsgraad
Wat is het verschil tussen deze twee?

  • De actuele dekkingsgraad is de maandelijkse stand aan het einde van de maand.
  • De beleidsdekkingsgraad toont het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad in de maand juni 2024 is 118,5%
De actuele dekkingsgraad is in 1 maand met 0,2% gedaald.

De beleidsdekkingsgraad in de maand juni 2024 is 118,2%
De beleidsdekkingsgraad is in 1 maand gelijk gebleven.

 
Grafiek actuele dekkingsgraad SPF 118 


Afbeelding: dashboard beleidsdekkingsgraad

Waarvoor gebruiken wij de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt als graadmeter bij belangrijke beleidsbeslissingen waaronder de verhoging van de pensioenen. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of de buffers van het pensioenfonds voldoende zijn. Zo voorkomt het bestuur dat zij een besluit neemt op basis van een momentopname. Het verloop van de dekkingsgraad ziet u hieronder.

grafiek verloop dekkingsgraad SPF tot en met juni 2024  

Staven: actuele dekkingsgraad
Lichtblauwe lijn: beleidsdekkingsgraad
Rode lijn: minimaal vereiste dekkingsgraad