Hoe werkt het?

Ben je lid van DPF? Dan ontvang je 4 weken daarvoor een uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV). Wil je een vraag of een onderwerp op de vergadering bespreken? Dat kan. Ook kun je het bestuur vragen een (extra) AV te organiseren. Zo’n verzoek moet dan wel door minimaal 100 stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondertekend.

Wanneer wordt er schriftelijk gestemd en hoe werkt dat?
Voor besluiten over wijziging van de pensioenregeling of van de verplichtstelling worden alle leden in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen. Schriftelijk stemmen hoeft niet als de wijziging geen belangrijke verzwaring van de verplichtingen van de deelnemers of beperking van de rechten van de deelnemers inhoudt. Ook bij wettelijke wijzigingen hoeft er niet schriftelijk te worden gestemd.

Het bestuur kondigt de stemming ten minste 14 dagen van te voren aan
Leden krijgen 14 dagen de gelegenheid om voor of tegen het voorgelegde besluit te stemmen. Het is ook mogelijk je te onthouden van stemmen. Een stemming is rechtsgeldig als ten minste 10% van de leden heeft gestemd. Blanco stemmen, ongeldig uitgebrachte stemmen of stemonthoudingen tellen niet mee. Een stemcommissie stelt de uitslag van de stemronde vast.

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel meebeslissen?
Je kunt een ander lid van DPF machtigen om voor je te stemmen. Gebruik daarvoor de volmacht. Daarop staan ook de voorwaarden voor deze machtiging. Download het formulier en vul het in. Maak vervolgens een foto of scan en stuur het ons via e-mail.