Pensioencheck

Check regelmatig hoe het met je pensioen staat. Ook al is je pensioenleeftijd nog ver weg. Dan weet je hoe je ervoor staat en of je pensioen voor jou straks voldoende is. In het pensioenreglement (pdf) vind je de formele regels over deze onderwerpen. Die regels zijn altijd leidend.

Kijk regelmatig hoe het staat met je pensioen via Mijn pensioen

Mijn pensioen

 • Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPF zie je hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. En wat je nog kunt opbouwen tot je pensioendatum. Ook zie je hier de bedragen waar je nabestaanden recht op hebben als je overlijdt. Je vindt jouw pensioenoverzichten in Mijn pensioen, bij Mijn archief.
 • Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd als je bij meerdere werkgevers in verschillende sectoren hebt gewerkt. De site laat ook zien hoeveel AOW je straks krijgt. Ook het pensioen van je eventuele partner wordt getoond. Zo krijg je een volledig overzicht. In deze animatie krijg je uitleg hoe de site werkt.

Handige checklist!
Kijk naar je pensioen als je:

 • Belasting wilt terugvragen
  De premie die je betaalt voor je pensioen is fiscaal aftrekbaar.
 • Meer of minder gaat werken
  Geef dat aan ons door via Mijn pensioen.
 • Gaat samenwonen
  Meld je partner aan bij SPF. Dan is er een partnerpensioen als je (vroegtijdig) zou overlijden. Lees hier meer over het partnerpensioen en de regels die daarbij gelden.
 • Uit elkaar gaat
  Je ex-partner heeft recht op 50% van het ouderdomspensioen dat je opbouwde in de tijd dat je samen was. En op het hele partnerpensioen dat je opbouwde zolang je deelnam aan SPF.
 • Blijvend en volledig arbeidsongeschikt wordt
  Onder voorwaarden zal SPF jouw pensioenpremie betalen, zodat je later toch een volledig pensioen hebt. Je leest hier meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
 • De inkomensopgave aan SPF doorgeeft
  Geef 1 x per jaar via Mijn pensioen je inkomensopgave aan ons door. Je krijgt hiervoor altijd eerst een uitnodiging.
 • De nota op een ander adres wilt ontvangen
  Standaard stuurt SPF nota’s naar je woonadres. Wil je de nota’s op een ander adres ontvangen, bijvoorbeeld het praktijkadres? Geef dit door bij Mijn pensioen, Mijn persoonlijke gegevens.
 • Een nieuw e-mailadres hebt
  Via Mijn pensioen kun je al je persoonlijke gegevens zelf beheren. Dat hoef je niet nog eens apart aan ons door te geven.
 • De betaling van je pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren
  Bij SPF kun je jouw pensioenopbouw opvangen met een PVI-verzekering als je als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt. Let op: doe dit binnen 3 maanden nadat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten.

Interessante websites over pensioen
Wat wil je straks allemaal nog doen als je met pensioen bent? En: hoeveel geld is daarvoor nodig? Voor handige tips en weetjes over je pensioen kijk je op:
- nuietsdoenaanjepensioen.nl,
- wijzeringeldzaken.nl

Hulp nodig?
De Pensioenschijf-van-vijf helpt je je inkomsten en uitgaven na je pensioen op een rij te zetten. Ga hiervoor naar nibud.nl.