Welkom op de Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van DPF minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV). In de AV legt het bestuur onder meer verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. En praten we je bij over de belangrijkste ontwikkelingen. Verder bepalen we samen wat er gebeurt met DPF. De AV kan gevraagd en ongevraagd verzoeken tot wijziging van de pensioenregeling indienen bij het bestuur van DPF.

Op de Algemene Vergadering kun je meebeslissen over
✔ Wijzigingen van de inhoud van de pensioenregeling
✔ Wijziging van de verplichtstelling van de pensioenregeling
✔ Voordragen van bestuursleden in SPF en DPF
✔ Jaarverslagen van de deelnemersvereniging
✔ De hoogte van de contributie voor de deelnemersvereniging

De bijzondere AV van woensdag 10 mei 2023
De BAV werd fysiek en online gehouden op woensdag 10 mei 2023 van 19.00 tot 21.00 uur.

De stukken vindt u bij Downloads DPF en in dit nieuwsbericht.

Kijk de BAV van 10 mei 2023 terug

Kijk de AV van 9 november 2022 terug