Welkom op de Algemene Vergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van DPF minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de Algemene Vergadering (AV). In de AV legt het bestuur onder meer verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. En praten we je bij over de belangrijkste ontwikkelingen. Verder bepalen we samen wat er gebeurt met DPF. De AV kan gevraagd en ongevraagd verzoeken tot wijziging van de pensioenregeling indienen bij het bestuur van DPF.

Op de Algemene Vergadering kun je meebeslissen over:
✔ Wijzigingen van de inhoud van de pensioenregeling
✔ Wijziging van de verplichtstelling van de pensioenregeling
✔ Voordragen van bestuursleden in SPF en DPF
✔ Jaarverslagen van de deelnemersvereniging
✔ De hoogte van de contributie voor de deelnemersvereniging

De online AV is op 11 november 2020 van 19.30 tot 21.00 uur
Wegens de ontwikkelen rond COVID-19 en de nieuwe maatregelen organiseren wij deze bijeenkomst online. Op 14 oktober 2020 stuurden wij je een uitnodiging om je hiervoor aan te melden. Te behandelen onderwerpen vind je in de agenda.

Aanmelden voor de Algemene Vergadering
De aanmelding is gesloten, u kunt u niet meer aanmelden.

Vergaderstukken DPF 2020