Pensioen

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) zorgt voor je pensioen.

  • Bij SPF spaar je voor pensioen en partnerpensioen.
  • SPF zorgt voor wezenpensioen
  • Onder bepaalde voorwaarden neemt SPF jouw premiebetaling over als je blijvend en volledig arbeidsongeschikt wordt voor je beroepsuitoefening als fysiotherapeut.

DPF heeft ervoor gekozen de regeling uit te laten voeren door een pensioenfonds
DPF bemoeit zich niet met de uitvoering van de pensioenregeling, dus het vaststellen, innen, beheren en het beleggen van de pensioenpremies of het betalen de pensioenuitkeringen. Ook de manier waarop SPF de administratie voert en wat het daarvoor aan deelnemers vraagt, gaat buiten DPF om.

Wat is pensioen?