Van overzicht naar inzicht

"Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met mijn pensioen"

Ons pensioen is een basispensioen. Dat is geregeld, daar heb je geen omkijken meer naar. Voordeel is dat er een belangrijke basis is gelegd voor je inkomen straks. Maar het is niet meer dan een basis. Wil je meer, dan moet je zelf in actie komen en keuzes maken die bij jouw situatie passen. Dat begint bij het verkrijgen van overzicht. Wat is mijn inkomen straks en past dat bij het uitgavenpatroon dat ik dan heb? We horen vaak dat de accountant wel helpt bij het jaarlijkse fiscale overzicht, maar onvoldoende inzicht geeft in je toekomstige financiële positie. Hierdoor blijf je vaak met specifieke vragen zitten over pensioen, lijfrente, praktijkstaking en financieringen.

Je kunt er dan voor kiezen om een financieel adviseur te raadplegen. Hoe kies je die?
Kijk voordat je een keuze maakt op afm.nl. Daar vind je informatie over het controleren van de persoon die je kiest en over de kosten. Ook de consumentenbond kan je op weg helpen.

DPF heeft enkele jaren geleden marktonderzoek laten doen en tijdens enkele FysioExpo’s pensioengesprekken met een aantal DPF leden laten voeren door financiële adviseurs van FP Advies en Jacco Los van Comminz. De gevoerde gesprekken werden door die ledenpositief ervaren. De adviseurs van beide partijen waren goed op de hoogte van onze beroepspensioenregeling.

Enkele praktijkvoorbeelden
Meneer en mevrouw Smit* zijn beiden fysiotherapeut
Zij stonden bijna op het punt van pensioneren. Ze kregen door het rapport van een adviseur niet alleen inzicht in de hoogte van het SPF pensioen en de rol die het SPF pensioen speelt in de toekomstige inkomsten, maar ook inzicht omtrent de fiscale afrekening van de (toekomstige) praktijkstaking. Na de analyse van de adviseur hadden ze inzicht in de daadwerkelijk vrijkomende gelden die na de praktijkstaking (en na fiscale afrekening) konden worden bijgeschreven op de rekening. Met betrekking tot de financiële planning werden ze geadviseerd over: de rol van het spaargeld na pensionering, wat te doen met lijfrenteverzekeringen, wel of niet de hypotheek aflossen, wat zijn de gevolgen van een eventuele toekomstige verhuizing, welke rol speelt de eventueel te ontvangen goodwill in hun toekomstige financiële positie, etc.

Mevrouw Van Zoest* is fysiotherapeut en kostwinner
De familie Van Zoest zit nog in de periode van hoge uitgaven, aflossing financieringen en studerende kinderen. Er werd nog niet echt nagedacht over 'de toekomst'. Maar er waren wel diverse wensen en natuurlijk ook onduidelijkheden: welke leeftijd van pensioneren is verantwoord, kunnen we blijven wonen in het woon/praktijkpand na staking van de praktijk, wat zijn de gevolgen als we nog wat blijven doorwerken na pensioneren, moeten schulden afgelost worden, wat te doen met het praktijkgedeelte van het pand, welke keuzemogelijkheden zijn er met betrekking tot het SPF pensioen en wanneer moet ik kiezen, wat moet er gebeuren met vrijkomend lijfrentekapitaal? Ook deze vragen zijn in het gesprek uitgebreid aan de orde geweest en beantwoord. De situatie bleek voor hen veel positiever dan gedacht!

*de namen zijn om privacy redenen gefingeerd