Inspraak

De VR vormt een klankbord voor het bestuur en vertegenwoordigt de leden van DPF. De verenigingsraad (VR) telt minimaal 12 collega fysiotherapeuten. De Algemene Vergadering (AV) kiest en benoemt de leden van deze raad voor een periode van 6 jaar. We willen graag dat de VR-leden een afspiegeling zijn van onze collega's in de 1e lijn.

Wat doet de verenigingsraad?
Het bestuur van DPF bespreekt met de verenigingsraad zijn ideeën over de toekomst van de pensioenregeling. De VR heeft dan een klankbord functie. De VR heeft ook beslissingsbevoegdheid als het over kleine aanpassingen in de pensioenregeling gaat die geen effect hebben op de 'rechten of verplichtingen' van onze leden. Over rechten en verplichtingen, dus je pensioenaanspraken en je premiebetaling, beslissen de leden. De rol van de VR is vastgelegd in de statuten. De leden van de VR worden gekozen in de Algemene Vergadering. Jij kunt daar ook je stem uitbrengen.

Lid worden van de verenigingsraad
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste fysiotherapeuten die geïnteresseerd zijn in de verenigingsraad. Open sollicitaties zijn dan ook welkom. We streven ernaar een afspiegeling te zijn van onze collega's in de 1e lijn (man/vrouw, dienstverband/zelfstandig/gepensioneerd) met voldoende geografische spreiding. We horen graag van je!

Profiel lid Verenigingsraad

Solliciteren