Bestuur

DPF bestaat uit een bestuur, verenigingsraad en een Algemene Vergadering (AV).

Het bestuur van DPF bestaat uit minimaal 3 leden
De bestuursleden zijn allemaal lid van DPF én fysiotherapeut. De bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de AV. De AV benoemt de voorzitter in functie. Het bestuur wijst uit de gekozen leden zelf een secretaris en penningmeester aan. De zittingstermijn van de bestuursleden is 6 jaar. Deze termijn kan met 6 jaar verlengd worden.

Het bestuur bestuurt en beheert de vereniging
De taken van het bestuur liggen vast in de wet (WvB).

Wie zijn de bestuursleden van de vereniging?

J. Poen

D. Bolkestein

Annette Merkens

Jan Poen (voorzitter)

Diederik Bolkestein (secretaris/penningmeester)

Annette Merkens


Vragen?
Heb je vragen over de deelnemersvereniging of wil je één van de bestuursleden spreken? Laat dat dan aan ons weten!

Stuur ons een e-mail