Draagvlak

Iedere fysiotherapeut in de 1e lijn is verplicht deelnemer bij het pensioenfonds. Als lid van DPF geef je aan dat je graag wilt dat de pensioenregeling blijft bestaan. Dit heet het draagvlak. De overheid controleert regelmatig of er genoeg draagvlak is om de verplichtstelling te behouden. Als met jou 60% van je werkende collega's lid zijn van DPF, is er voldoende draagvlak.

Bekijk de video over DPF

Wat gebeurt er als er te weinig draagvlak is?
Als het draagvlak bij een toetsing niet voldoende blijkt te zijn, krijgt onze beroepsgroep 2 jaar de tijd om het draagvlak alsnog te realiseren. Is bij hernieuwde toetsing het draagvlak nog steeds onvoldoende? Dan stopt de pensioenregeling en bouw je geen pensioen meer op bij SPF. Vanaf dan moet je zelf je toekomstige pensioenopbouw regelen, bijvoorbeeld via een verzekeraar. SPF, dat de pensioenregeling uitvoert, blijft dan nog wel bestaan om te zorgen voor alle opgebouwde pensioenrechten en alle lopende pensioenuitkeringen.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de voordelen van een collectieve regeling als de onze tot 30% kunnen oplopen

  • Gevolgen voor pensioenaanspraken
    De opgebouwde rechten zijn niet in gevaar als de pensioenregeling zou ophouden te bestaan. Tegenover de verplichtingen van het pensioenfonds staat een belegd vermogen met jaarlijkse opbrengsten. Vanaf het moment dat de pensioenregeling wordt beƫindigd, is geen verdere pensioenopbouw over toekomstige jaren meer mogelijk via SPF. Wel moet het pensioenfonds dan waarschijnlijk het beleggingsbeleid aanpassen omdat er geen nieuwe pensioenpremies meer binnen komen.

  • Gevolgen voor pensioenuitkeringen
    SPF zorgt er ook in dat geval voor dat je je pensioenuitkering blijft ontvangen. De verplichtingen van het pensioenfonds worden gedekt door het belegde vermogen en de rendementen op de beleggingen. De pensioenuitkeringen komen dus niet in gevaar.